Update 26 januari: Nieuwe maatregelen in België per 27 januari

Afbeelding: grenspaal in Putte

Tijdelijk verbod voor recreatief-toeristische doeleinden van en naar België

Als niet-Belg reizen naar België

Van 27 januari tot 1 maart 2021 mag je enkel naar België reizen om een essentiële reden. Je moet hiervoor een verklaring op eer hebben. Deze verklaring is te verkrijgen via www.info-coronavirus.be/nl/reizen/, of als je werkt in België via je werkgever.

Wat is een essentiële reden?

  • Dwingende gezinsredenen, bijvoorbeeld een kind of partner bezoeken, een huwelijk of een begrafenis van nauwe familie bijwonen
  • Humanitaire redenen, bijvoorbeeld om een medische reden, om een oudere persoon te helpen
  • Studieredenen
  • Professionele redenen
  • Andere dringende redenen, bijvoorbeeld om te zorgen voor een dier, om te verhuizen

Reis je naar België en blijf je langer dan 48 uur in België?

Voor alle vragen over reizen dan wel verblijven in België ga je naar www.info-coronavirus.be

Pagina opties