Update 29 april

Op 29 april 2020 heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening afgekondigd. Het gaat onder andere om een versoepeling rond sporten en bewegen voor jeugdigen en de mogelijkheid om contactberoepen in de gelegenheid te stellen een afhaalfunctie voor producten in te laten richten. Denk aan haarverzorgingsproducten. Verder voorziet deze noodverordening ook in de openstelling onder voorwaarden van het onderwijs en kinderopvang met ingang van 11 mei. Ten slotte wordt het verbod op recreatief nachtverblijf door huishoudens opgeheven. Gezamenlijk sanitair dient nog wel steeds gesloten te zijn en het verbod op samenkomsten blijft eveneens gelden. Voor de exacte inhoud verwijzen we u naar de bijgevoegde noodverordening. De verlenging van de maatregelen geldt tot en met 19 mei (tenzij anders vermeld). Bekijk hier ook actuele veel gestelde vragen en antwoorden.

Een aantal veelvoorkomende vragen en antwoorden op een rijtje:

Mogen we nu weer met meerdere mensen bij elkaar naar buiten?
Het is verboden om in een groep van drie of meer personen buiten te zijn, zonder dat er onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt. Dit geldt niet voor personen die een gezamenlijke huishouding vormen. Ook kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden onderling (begeleidende ouders wel).

Sporten buiten
Wat mag ik als sportvereniging of als professional op het gebied van buiten sporten en bewegen?
Begeleid buiten sporten mag door personen tot en met 18 jaar als de aanwezigen 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te nemen. Ouders zijn niet toegestaan voor aan de zijlijn, ook douchen is niet toegestaan en officiële wedstrijden zijn eveneens nog verboden.

En hoe zit dit voor sporten binnen?
Hiervoor geldt nog altijd dat dit niet is toegestaan. Het is verboden voor sport- en fitnessgelegenheden om te openen voor publiek.

Zijn de zwembaden geopend?
In Brabant zijn de binnen- en buitenzwembaden gesloten. Zwemmen in recreatieplassen en zwemvijvers is wel toegestaan. Ben je ouder dan 18 jaar, dan mag u daar maximaal 2 personen zwemmen. Jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar mogen onder begeleiding in groepen zwemmen, maar moeten wel 1,5 meter afstand houden. Kinderen onder 12 jaar mogen onder begeleiding in groepen zwemmen. Uitzondering op deze regels vormen personen uit één gezin. Let wel, eventuele horecafaciliteiten en sanitaire voorzieningen blijven gesloten.

Kan Scouting haar activiteiten voor jeugd weer opstarten?
Scouting mag alleen activiteiten voor de jeugd opstarten als deze gericht zijn op bewegen. De reguliere activiteiten zijn nog verboden als die niet gericht zijn op bewegen.

Mogen mijn kinderen weer naar dansles?
Dat hangt af van de leeftijd van uw kinderen. Sowieso moet de dansles in de open lucht plaatsvinden. Daarnaast geldt voor kinderen onder 12 jaar dat ze geen 1,5 meter afstand moeten houden. Kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 18 jaar moeten dat wel.

Kunnen muzieklessen voor jeugd weer opstarten?
Muzieklessen voor de jeugd mogen, mits de muziekles 1-op-1 gehouden wordt. Muzieklessen aan een groep blijven verboden.

Mogen er weer kampen voor de jeugd worden georganiseerd (denk aan voetbal/schoolkampen)?
Nee, er mogen geen kampen voor de jeugd worden georganiseerd. Reden is dat gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen gesloten zijn en het onmogelijk is een kamp te organiseren waarbij in ieder geval de begeleiders 1,5 meter afstand moeten houden.

Zijn samenkomsten weer toegestaan?
Nee, deze zijn nog steeds verboden. Een paar uitzonderingen zijn hierop mogelijk (mits minimaal 1 ½ meter afstand). Hierbij kunt u denken aan bijv. wettelijke verplichte bijeenkomsten, vergadering gemeenteraad, uitvaarten en huwelijken en het begeleid buiten sporten en bewegen van personen t/m 18 jaar.

Mag mijn evenement nu doorgaan?
Tot 1 september 2020 is het verboden om evenementen te laten plaatsvinden/deel te nemen aan evenementen.

Mogen huwelijken en uitvaarten doorgaan?
Uitvaarten en huwelijken mogen doorgaan als daarbij niet meer dan 30 personen aanwezig zijn en er onderling 1,5 meter afstand gehouden wordt. Dit geldt overigens NIET voor asverstrooingen!

Mag ik alweer open voor publiek als horecazaak?
Nee, het is voor eet- en drinkgelegenheden nog altijd verboden om voor publiek geopend te zijn. (Overigens ook voor sport- en fitnessgelegenheden, sauna’s, seksinrichtingen, coffeeshops, inrichtingen met speelautomaten en inrichtingen waar op uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend).
Afhalen van maaltijden mag wel.

Contactberoepen

  • Is er een versoepeling van de maatregelen voor contactberoepen? Nee, de regels voor contactberoepen zijn niet gewijzigd.
  • Welke beroepen vallen onder contactberoepen? Een beroep behoort tot de groep contactberoepen als het voor de uitoefening ervan onmogelijk is om 1,5 meter afstand te houden. Uitzondering geldt voor zorgverleners waarbij voor de uitoefening een individuele medische indicatie geldt.
  • Is het geven van motorrijles weer toegestaan? Nee, dat is niet toegestaan. Het beroep van rijinstructeur valt onder de contactberoepen.
  • Is het geven van autorijles weer toegestaan? Nee, dat is niet toegestaan. Het beroep van rijinstructeur valt onder de contactberoepen.
  • Kan ik nu weer naar de kapper? Nee, het uitoefenen van contactberoepen is verboden. Ook de kapper behoort tot die groep, omdat het niet mogelijk is dit beroep uit te oefenen zonder 1,5 meter afstand te houden.

Is er iets veranderd voor recreatie- en vakantieparken?
Het verbod op recreatief nachtverblijf is opgeheven voor huishoudens (niet voor bijvoorbeeld vriendengroepen). Het blijft wel verboden om gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen open te hebben.

Scholen
Tot 11 mei: alle scholen blijven gesloten. Wel onderwijs op afstand mogelijk. Organisatie van toetsing en examens zijn mogelijk mits zorgvuldige maatregelen zijn getroffen.
Vanaf 11 mei: Scholen voor speciaal (basis-)onderwijs, locaties voor basisonderwijs verbonden aan asielzoekercentra en locaties voor basisonderwijs uitsluitend voor nieuwkomers mogen weer open voor ten minste de helft van de reguliere onderwijstijd.

Hoe zit het met kinderopvang?
Het blijft tot 11 mei 2020 verboden om opvang te bieden in verblijven voor kinderopvang of als gastouder. Behalve voor opvang van kinderen wiens ouders werken in cruciale beroepen of voor vitale processen. En voor de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar voor wie vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.
Vanaf 11 mei mogen kinderen van 0 tot 4 jaar weer verblijven bij kinderopvang en kinderen van 0 tot 12 jaar bij een gastouder. Ook kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen in kinderopvang verblijven die op dezelfde dag ook naar school mogen.

Mag ik mijn moeder in het verpleeghuis weer bezoeken?
Dat hangt van het verpleeghuis af. Het is namelijk aan de beheerder van de instelling om aan te geven of hij bezoek aan de bewoners toestaat en hoe hij dat dan regelt. Zij mogen hier zelf dus beleid op maken.

(Week)markten
De verkoop van non-food op dag- en weekmarkten in Brabant is weer toegestaan.

Vervoer

  • Zijn de regels ten aanzien van het vervoer van personen aangepast in de nieuwe noodverordening? Nee, de regels ten aanzien van het vervoer van personen zijn niet aangepast.
  • Mag ik weer met meer dan 2 personen in een auto rijden? Je mag alleen met meer dan 2 personen in een auto rijden als je daarbij de afstand van 1,5 meter in acht neemt. Uitzondering op deze regel is als de personen uit hetzelfde huishouden komen.
  • Hoef ik geen 1,5 meter afstand meer te houden als ik in een busje zit? Jawel, ook als je in een busje zit, moet je 1,5 meter afstand houden als er meer dan 2 inzittenden zijn. Uitzondering is als deze personen uit hetzelfde huishouden komen.

Pagina opties