Noodverordening coronavirus (Covid-19) Veiligheidsregio Midden- en West-Brababant (1-4-2020)

Op 1 april 2020 heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening afgekondigd. Tevens is een besluit genomen over de dag- en weekmarkten

Woensdag 25 maart 2020 is het Aanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gepubliceerd door de Veiligheidsregio.

Pagina opties