Noodverordening coronavirus (Covid-19) Veiligheidsregio Midden- en West-Brababant (29-5-2020)

Op 29 mei 2020 heeft de voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant een nieuwe noodverordening afgekondigd. Deze noodverordening gaat in op 1 juni om 12:00 uur. Met deze noodverordening wordt ruimte geboden voor samenkomsten, horeca en sporten voor jeugdigen. Ook mogen diverse publieke gebouwen zoals musea, bioscopen en multifunctionele complexen weer opstarten en worden bepalingen gegeven over het basis-, voortgezet en hoger onderwijs. Er geldt een generiek gebod om 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. Handhaving daarvan dient pas vanaf 3 personen plaats te vinden.

Eerder op 8 mei is er door de Veiligheidsregio een besluit genomen over de dag- en weekmarkten

Woensdag 25 maart 2020 is het Aanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gepubliceerd door de Veiligheidsregio.

Pagina opties