Noodverordening coronavirus (Covid-19) Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (17-9-2020)

Op 25 augustus 2020 is er een nieuwe noodverordening van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in werking getreden.

Tevens zijn brieven bijgevoegd van minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) aan de voorzitters van de veiligheidsregio's met aanvullende aanwijzingen van 1 en 11 september 2020.

Eerder op 8 mei is er door de Veiligheidsregio een besluit genomen over de dag- en weekmarkten.

Woensdag 25 maart 2020 is het Aanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gepubliceerd door de Veiligheidsregio.

Pagina opties