Noodverordening coronavirus (Covid-19) Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (18-11-2020)

Op 18 november 2020 is er een nieuwe noodverordening van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in werking getreden met daarin de maatregelen die gelden tijdens de gedeeltelijke lockdown.

Eerder op 8 mei is er door de Veiligheidsregio een besluit genomen over de dag- en weekmarkten.

Woensdag 25 maart 2020 is het Aanwijzingsbesluit Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gepubliceerd door de Veiligheidsregio.

Pagina opties