Noordrand, Ossendrecht

Plan Noordrand Ossendrecht

Animatie bovenaanzicht van de nieuw te bouwen woonwijk Noordrand in OssendrechtHet plan voorziet in de ontwikkeling van een duurzame woonwijk met 44 woningen. In het plan zijn 20 uitgeefbare bouwkavels en 24 huurwoningen opgenomen.
Het bestemmingsplan is per 1 februari 2019 onherroepelijk geworden en in werking getreden. Zie voor nadere informatie www.noordrandossendrecht.nl

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer T. van Beek tel 14 0164 of e-mailen naar noordrand@woensdrecht.nl.

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties