Presentatie van de themabijeenkomst 'Van afval naar grondstof'

Afbeelding: Wethouder Kielman opent de themabijeenkomst over afvalinzameling

Op 28 februari 2019 werd er tijdens een openbare bijeenkomst van de gemeenteraad gesproken over het thema afvalinzameling. Daarbij ging het om het terugbrengen van de hoeveelheid afval en ook het binnen de perken houden van de kosten voor inzameling. Wethouder Kielman (afvalverwijdering) verzorgde de inleiding.

Pagina opties