Evenement organiseren en corona

Afbeelding: plannen in een agenda

Wilt u in deze periode een evenement organiseren, dan zult u met de geldende coronamaatregelen rekening dienen te houden.

De gemeente Woensdrecht gaat op voorhand geen categorieën evenementen uitsluiten, maar beoordeelt per evenement of het door kan gaan. We vragen u naast de gebruikelijke formulieren wel om een protocol in te dienen waarin u uitlegt hoe u omgaat met de geldende coronamaatregelen.

Wat blijft hetzelfde

De termijn van indiening blijft hetzelfde: bij een evenementenmelding 4 weken voor aanvang van het evenement en bij een vergunningsplichting evenement 12 weken voor aanvang. U dient het gebruikelijke ‘meldingsformulier evenementen’ of ‘aanvraagformulier evenementenvergunning’ met de benodigde bijlagen in te dienen.

Wat is nieuw

Naast de gebruikelijke formulieren eisen wij een protocol. In dit protocol legt u uit hoe u gaat voldoen aan de voorschriften van de Veiligheidsregio met betrekking tot het coronavirus. Mocht de burgemeester geen vertrouwen hebben in het door u aangeleverde protocol, kan het zijn dat op basis daarvan uw evenement niet wordt geaccepteerd. Uitgangspunt blijft dat wij graag meewerken aan een leuk, maar vooral veilig evenement!

Hoe stelt u een protocol op

Bekijk goed de nu geldende landelijke of regionale maatregelen. 

Op de website 'Evenementenbouwers' kunt u een aantal voorbeeldprotocollen vinden.

Vragen

Neem contact op via e-mail: evenementen@woensdrecht.nl of bel naar onze servicelijn (tel. 140164) en vraag naar de evenementencoördinator.

Pagina opties