Evenement organiseren en corona

Afbeelding: plannen in een agenda

Wilt u in deze periode een evenement organiseren, dan zult u met de geldende coronamaatregelen rekening dienen te houden.

De gemeente Woensdrecht gaat op voorhand geen categorieën evenementen uitsluiten, maar beoordeelt per evenement of het door kan gaan. 

De termijn van indiening blijft hetzelfde: bij een evenementenmelding 4 weken voor aanvang van het evenement en bij een vergunningsplichting evenement 12 weken voor aanvang. U dient het gebruikelijke ‘meldingsformulier evenementen’ of ‘aanvraagformulier evenementenvergunning’ met de benodigde bijlagen in te dienen.

Vragen

Neem contact op via e-mail: evenementen@woensdrecht.nl of bel naar onze servicelijn (tel. 140164) en vraag naar de evenementencoördinator.

Pagina opties