Evenement organiseren

Lees het bericht over het organiseren van evenementen in de coronaperiode.

Indien u een evenement wilt organiseren heeft u een evenementenvergunning nodig, tenzij uw evenement onder algemene regels valt.

Indien u een vergunning nodig heeft, moet u deze 12 weken voor het evenement aanvragen. Als uw evenement onder algemene regels valt moet u 4 weken voor het evenement een melding doen.

Vergunning aanvragen of melding doen?

Om te bepalen of u voor een evenement een vergunning aan moet vragen of een melding moet doen, heeft de gemeente Woensdrecht een online invulformulier ontwikkeld. Via een aantal vragen die u vooraf invult komt u erachter of het evenement is vrijgesteld van melding- of vergunningsplicht.
Vervolgens gaat u verder in het formulier en krijgt u meer specifieke vragen over uw evenement. Dit leidt tot een eindscore waarmee de gemeente beoordeelt of voor uw evenement een melding volstaat of een vergunning nodig is.

Als uit de score blijkt dat uw evenement meldingsplichtig is logt u met DigiD of eHerkenning in en krijgt u nog enkele detailvragen over het evenement. Het is handig om alvast verkeerstekeningen en/of plattegronden gereed te hebben als u hier aan begint.

Het voordeel is dat bij een complete aanvraag u niet meer hoeft te wachten op een extra goedkeuring van de gemeente. U krijgt enkel bericht van ons binnen 5 werkdagen als blijkt dat aanvraag niet compleet/voldoende is.

Het digitale formulier is momenteel tijdelijk buiten gebruik. We verwijzen u graag naar de pdf-formulieren via onderstaande blauwe knop.

Contact

Wilt u weten of uw evenement onder de meldings- of vergunningsplicht valt? Heeft u vragen over het evenementenbeleid of heeft u praktische vragen over het organiseren van een evenement? Neem contact op met de evenementencoƶrdinator van de gemeente Woensdrecht via e-mail: evenementen@woensdrecht.nl.

Mocht het u digitaal niet lukken gebruik dan onderstaande formulieren:

Aanvraagformulieren voor evenementen

Pagina opties