Evenementenbeleid van de gemeente

Indien u een evenement wilt organiseren heeft u een evenementenvergunning nodig, tenzij uw evenement onder algemene regels valt.

Indien u een vergunning nodig heeft, moet u deze 12 weken voor het evenement aanvragen. Als uw evenement onder algemene regels valt moet u 4 weken voor het evenement een melding doen.

Vergunning aanvragen of melding doen?

Om te bepalen of u voor een evenement een vergunning aan moet vragen of een melding moet doen, heeft de gemeente Woensdrecht een risicobeoordeling ontwikkeld. Op deze manier kunt u zelf een inschatting maken. Als u twijfelt over bepaalde onderdelen, is het verstandig om contact op te nemen met de gemeente Woensdrecht.

Hoe werkt de risicobeoordeling?

In de risicobeoordeling worden punten gegeven aan onderdelen van uw evenement. Per onderdeel geeft u een punt (deze punten vult u dan in de kolom ‘score’) en deze worden dan opgeteld. Indien uw evenement 6 punten of minder scoort, hoeft u géén vergunning aan te vragen. In dat geval moet u een melding indienen en komt uw evenement te vallen onder algemene regels. Indien u meer dan 6 punten scoort, moet u een vergunning aanvragen.

Algemene regels

Alle evenementen die niet vergunningsplichtig zijn, vallen onder de algemene regels. Deze regels zijn voor alle evenementen die niet vergunningsplichtig zijn hetzelfde. De regels zijn alleen maar van toepassing als u een bepaalde activiteit onderneemt tijdens het evenement. Als u bijvoorbeeld een tent plaatst, zijn deze regels voor tenten van toepassing. Als u geen tent plaatst zijn de regels niet van toepassing.

Aanvraagformulieren voor evenementen

Pagina opties