Samen tegen armoede

Poster Estafette deel 4 (samen tegen armoede)

Armoede lijkt misschien een groot woord. Maar het komt ook in de gemeente Woensdrecht voor. Bij te veel gezinnen en met te grote gevolgen, vindt wethouder sociaal domein Lars van der Beek. Daarom strijdt de gemeente een jaar lang samen met organisaties en vrijwilligers tegen armoede. Via een estafette. In deel 4 zetten zich in:

De basisschool… een belangrijk deel van je leven

In de loop van acht jaren wordt een kind toevertrouwd aan de zorg van leerkrachten. Een kind verdient het dat ouders met zorg een basisschool kiezen en dat de school de zorg en begeleiding van het kind garandeert. En dat is niet alleen op het gebied van leren…

In Nederland leeft namelijk 1 op 9 kinderen in armoede. Dat betekent dus ook voor onze gemeente dat er helaas (verborgen) armoede onder kinderen is. Concreet houdt dit in dat zo’n 320 kinderen binnen de gemeente Woensdrecht de gevolgen ervaren van financiële problemen thuis.

Het initiatief van de gemeente Woensdrecht om ‘samen tegen armoede te strijden,’ wordt door de basisscholen toegejuicht. Het resultaat is het ondertekenen van het armoedepact geweest. Hiermee laten we zien dat armoede op de scholen erkend wordt en dat dit onze aandacht heeft.

Tegen kinderarmoede

Onze aandacht is op dit moment vooral gericht op het voorlichten van zowel de kinderen als hun ouders. Door deze voorlichting willen we de grens van schaamte doorbreken. Ook willen we de ouders informeren over de vele mogelijkheden die er zijn om kinderen die in armoede leven financieel te ondersteunen. Mocht het dus zo zijn dat u zorgen heeft over uw financiële situatie, of kent u mensen die dit hebben, schroom niet – mede in het belang van de kinderen – om dit bij de leerkracht en/of directie aan te kaarten. Het is begrijpelijk dat armoede niet iets is waar mensen graag mee te koop lopen, maar door het gesprek met elkaar te voeren, kunnen we samen zoeken naar oplossingen. En dit met als doel om de kinderen zonder zorgen naar school te laten gaan en mee te kunnen laten doen met zowel schoolse- als buitenschoolse activiteiten. Zo zijn er mogelijkheden om kinderen die in armoede opgroeien financieel te ondersteunen bij sport, schoolreis, kampweek en verjaardagstraktatie.

De Dobbelsteen, Op Dreef, De Meulenrakkers, De Klim-Op, De Open Hof, De Poorte, De Stappen, Ste Marie (+ ouder- en leerlingenraad)

Nu meedoen is later meetellen!

Logo Stichting Leergeld + link naar www.leergeld.nlStichting Leergeld De Brabantse Wal maakt het mogelijk dat kinderen van 4- 18 jaar ‘mee kunnen doen’. Je kunt lid worden van een sportvereniging, muziek-/danslessen volgen of meegaan met een schoolreis. Het  gezinsinkomen moet dan wel kleiner zijn dan 120% van het  sociaal minimum. Ons motto is: Nu meedoen is later meetellen!

Via de regeling ‘Maatschappelijke Participatie Schoolgaande Kinderen’ kun je een aanvraag doen voor een activiteit, zoals zwemmen, voetbal of muziekles. De formulieren van Leergeld zijn aanwezig bij de scholen, de BWI, de ISD en cliëntondersteuners. Als je naar het voortgezet onderwijs gaat kun je in aanmerking komen voor een controle voor een (2e hands) fiets en laptop (als de school dat eist).

In 2016 heeft Leergeld het voor ruim 900 kinderen op de Brabantse Wal mogelijk gemaakt om gewoon mee te doen. Net als andere kinderen, samen sporten, muziek maken of op schoolreis gaan zonder dat je aan de kant staat. Meer informatie: www.leergeld.nl

Alle kinderen moeten kunnen sporten

Logo Jeugdsportfonds BrabantHet Jeugdsportfonds opereert onder het motto: ‘alle kinderen moeten kunnen sporten’ en zet zich in voor kinderen wiens ouders over zeer beperkte financiële middelen beschikken.
Voor deze kinderen betaalt het Jeugdsportfonds rechtstreeks de contributie aan een sportvereniging en schaft zo nodig sportkleding en -attributen aan.
Sporten is immers goed voor het zelfvertrouwen en de eigenwaarde en zorgt voor contact en vriendschap met andere kinderen. Het Jeugdsportfonds is een initiatief dat afhankelijk is van financiële bijdragen van overheden, bedrijven, particuliere sponsoren en donateurs. Hoe meer financiële steun we ontvangen, des te meer kinderen we kunnen laten sporten, en zo komt er geen kind buitenspel te staan. Wilt u gebruik maken van het jeugdsportfonds, neem dan contact op met de BWI: 0164-672049. Mocht u willen doneren of schenken, stuur dan een mail naar brabant@jeugdsportfonds.nl.

Pagina opties