Financiën van de gemeente

  • Jaarstukken 2019

    De Jaarstukken over 2019 zijn op donderdag 9 juli 2020 door de gemeenteraad van Woensdrecht vastgesteld.

  • Programmabegroting 2020

    De begroting voor 2020 met het meerjarenperspectief voor 2021-2023 is op 7 november 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.

  • Jaarstukken 2018

    De gemeenteraad van Woensdrecht heeft op donderdag 4 juli 2019 de jaarstukken over 2018 vastgesteld.

Pagina opties