Financiën van de gemeente

  • Jaarstukken 2018

    De gemeenteraad van Woensdrecht heeft op donderdag 4 juli 2019 de jaarstukken over 2018 vastgesteld.

  • Programmabegroting 2019

    De begroting voor 2019 met het meerjarenperspectief voor 2020-2022 is op 8 november 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Pagina opties