Gebiedsontwikkeling en biodiversiteit

De gemeente Woensdrecht is intensief bezig met gebiedsontwikkeling en het bevorderen van de biodiversiteit in de regio.

De gemeente en de gehele Brabantse wal wordt ontwikkeld binnen het project ‘Van A naar B’. En dat is niet voor niets. In West-Brabant, waar de zuidwestelijke delta het Brabantse zand ontmoet, verheft zich een indrukwekkende wal. Gezien vanuit Zeeland rijst het gebied als het ware op uit de vlakke zeekleipolders. De Wal vormt een spil op de overgang van zand, klei en veen en is ontstaan door de eroderende werking van de rivier de Schelde en door de zee. Hij bereikt hoogten van ongeveer 20 meter boven NAP. De ligging van de steilrand heeft een belangrijke rol gespeeld bij de vestiging van de stad Bergen op Zoom en de dorpen Halsteren, Woensdrecht en Ossendrecht. Zo hadden ze én een veilige haven tegen overstromingen én een directe toegang tot de vruchtbare zeekleigronden.

Ook bovenop de Wal zijn er ook aanzienlijke hoogteverschillen, oplopend tot ruim 39 meter boven NAP op de Hoogenberg bij Putte. De Brabantse Wal heeft door haar aantrekkelijke en economisch gunstige ligging aan het water tussen Antwerpen en Rotterdam een rijke geschiedenis. Door de ligging waren Bergen op Zoom en Antwerpen al vroeg belangrijke haven- en handelssteden. Vanuit die dynamiek inspireerde dit verschillende generaties tot het stichten van landgoederen, plantages en abdijen op de Brabantse Wal.

De contrasten in ondergrond en gradiënten en de opeenvolgende fasen in het gebruik van het gebied hebben geleid tot een gevarieerd landschap met hoge ecologische waarden.

Toch kent de Brabantse Wal een aantal problemen. Veel van de genoemde kwaliteiten zijn in de loop der tijd vervaagd en de contrasten in het landschap zijn niet meer overal herkenbaar. Doorsnijdingen van het gebied hebben de bereikbaarheid en toegankelijkheid aangetast en de afname aan economische potentie in het gebied heeft het aantal verdienmogelijkheden verminderd. Het is dus nodig om het gebied een nieuwe impuls te geven. Een impuls, die zich richt op de kwaliteiten van het landschap en de zichtbaarheid daarvan, maar die tegelijk de economische potentie van het gebied integraal versterkt.

Deze ontwikkeling wordt in gang gezet door het realiseren van een aantal deelprojecten.

Pagina opties