Gladheidsbestrijdingsplan 2019 - 2020

Beeldmerk gladheidbestrijdingDe gemeente Woensdrecht stelt elk jaar een gladheidsbestrijdingsplan vast. In het plan staan onder andere de strooiroutes aangegeven. 

Alleen hoofdroutes worden gestrooid. Deze bestaan uit de doorgaande hoofdwegen, de wijk- en dorpontsluitingswegen, de busroutes en een aantal hellende wegen. Ook de vrijliggende fietspaden, breder dan 2 meter, en de overige druk bereden fietsroutes worden gestrooid. Moeilijk bereikbare plekken in de hoofdroutes worden handmatig gestrooid door de buitendienst van de gemeente.
Alle overige wegen worden niet gestrooid.

Op de wegen die opgenomen zijn in dit gladheidsbestrijdingsplan worden wanneer nodig dag en nacht gladheid bestreden.
Samengevat worden de volgende wegen gestrooid:

  • doorgaande hoofdwegen
  • wijk- en buurt-ontsluitingswegen
  • busroutes
  • vrijliggende fietspaden, breder dan twee meter
  • druk bereden fietspaden
  • hellende (doorgaande) wegen
  • bij verkeerssluizen
  • marktterreinen

Ook worden er zoutbakken geplaatst in de gemeente. Deze bakken staan bij basisscholen, MFC's en de integrale toegang sociaal domein. Beheerders kunnen de directe omgeving dan zelf strooien.

Inzien

Het gladheidsbestrijdingsplan is in te zien aan de centrale balie van het gemeentehuis te Hoogerheide en het complete strooiplan inclusief kaarten met de routes per kern is hieronder te downloaden.

Vragen

Indien u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de servicelijn van de gemeente, bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0164.

Pagina opties