Heeft u vragen over de gemeenteraad?

Portretfoto griffier Kees AdriaanseVragen over procedures en andere zaken met betrekking tot de raad kunnen altijd aan de raadsgriffier Kees Adriaanse gesteld worden:
E-mail: c.adriaanse@woensdrecht.nl
Telefoonnummer: (0164) - 61 13 08

De griffie is binnen de gemeente een onafhankelijke dienst die de raad ondersteunt. De raadsgriffier vormt de schakel tussen de raad en het college/ambtenaren en is contactpersoon voor interne en externe zaken van de raad.

Als waarnemend griffier fungeren de heer C. de Bie en mevrouw G. Averdieck.

Pagina opties