Herinrichting noordelijke deel van de Scheldeweg in Hoogerheide

Afbeelding: huidige situatie aan de Scheldeweg

Het college heeft 14 november 2017 besloten het definitief ontwerp voor inspraak voor te leggen aan de bevolking. Op 14 december 2017 heeft een inloopavond plaatsgevonden over de herinrichting van het tweede deel van de Scheldeweg te Hoogerheide tot aan de kruising met de Doelstraat. Tijdens deze avond is er de mogelijkheid geboden voor burgers en overige belanghebbenden om reactieformulieren in te dienen met op- of aanmerkingen. Omdat er een nieuw college gevormd is, is gewacht tot het nieuwe collegewerkprogramma.

Op 8 november 2018 heeft de gemeenteraad het noodzakelijke aanvullende krediet voor de uitvoering beschikbaar gesteld aan het college.

De reacties van de gemeenteraad, burgers en overige belanghebbenden hebben geleid tot een aantal aanpassingen aan het definitieve ontwerp. U kunt deze wijzigingen terugvinden in de beantwoording van de zienswijzen en het gewijzigd definitief ontwerp.
De raad heeft het benodigde krediet van € 1.000.000,- voor de uitvoering reeds beschikbaar gesteld. De uitvoering vindt waarschijnlijk plaats vanaf mei 2019 en het werk is gereed december 2019.
Om u zo goed mogelijk te informeren, wordt het gewijzigde definitieve ontwerp u ter informatie aangeboden op deze webpagina.

Achtergrond

Het doel van de herinrichting is het realiseren van een verkeersveiligere en groenere herinrichting voor dit deel van de Scheldeweg passend bij de uitstraling van de gemeente als 'groene fietsgemeente' op de Brabantse Wal.
In het gewijzigd definitief ontwerp zijn zoveel mogelijk van de opmerkingen van de belanghebbenden indien mogelijk verwerkt. Mede naar aanleiding van opmerkingen in de gemeenteraad zijn de eenrichting fietspaden gewijzigd in tweerichtingen fietspaden zodat scholieren of bewoners de Scheldeweg niet moeten oversteken richting Bergen op Zoom of Hoogerheide.

Toelichting op het ontwerp

Het plan is opgesteld met zes belangrijke pijlers in het achterhoofd:

  • Hoofdrijbaan Scheldeweg aangepast aan profiel 50km weg en in asfalt
  • Groene uitstraling passend bij entree groen gemeente en kern Hoogerheide
  • Fietsstraten als oplossing voor parkeren en veilige fietsroutes
  • Fietspad/-straat aan beide zijden Scheldeweg
  • Fietssignalering Kruising Doelstraat/Zandfort
  • Kruising Groenling wordt veilig voor fietsers

Tekeningen en visuele presentatie

GEWIJZIGD DEFINITIEF ONTWERP (2019)

Tekening van het gewijzigde definitieve ontwerp uit 2019 van de herinrichting van de Scheldeweg-noord in Hoogerheide. Klik op de afbeelding om een grotere versie te bekijken.

Klik op de afbeelding voor een vergroting. (pdf, 7,6 MB)

DEFINITIEF ONTWERP (2018)

Tekening ontwerp Scheldeweg noord in Hoogerheide, nieuwe situatie. Klik op de afbeelding voor een vergroting

Klik op de afbeelding voor een vergroting. (pdf, 7,9 MB)

BESTAANDE SITUATIE

Tekening bestaande situatie Scheldeweg noord in Hoogerheide. Klik op de afbeelding voor een vergroting

Klik op de afbeelding voor een vergroting. (pdf, 8,2 MB)

ANIMATIE

Huidige situatie Nieuwe situatie
Afbeelding: Bestaande situatie Scheldeweg (2) Artist impression van de nieuwe situatie op de parallelweg van de Scheldeweg

Pagina opties