Inspiratie opdoen?

 • Inspiratieboekje

  Cover boekje Ruimte voor initiatief

  De gemeente Woensdrecht heeft in het voorjaar van 2016 een boekje samengesteld met de titel 'Ruimte voor initiatief' (pdf, 5,4 MB).

  Het is een handreiking ter inspiratie en wegwijzer voor een initiatiefrijk Woensdrecht.

 • Woensdrecht Werkt - veel activiteiten in het dorp Woensdrecht

  Afbeelding: Adri van Zweden toont een postertje van de Woensdrechtse Bus

  In en rond het Blickvelt in Woensdrecht wemelt het de laatste jaren van de initiatieven. Onder de vlag van de stichting Woensdrecht Werkt gebeurt er erg veel daar aan de Dorpsstraat. Hoog tijd om eens een in beeld te brengen wat er allemaal op poten is gezet in het Woensdrechtse.

 • Reparatiecafé Ossendrecht / Dynamisch Woensdrecht

  Archieffoto van het bezoek van het college aan het reparatiecafé Ossendrecht in april 2016

  Aangestoken door het enthousiasme van professor Jan Rotmans over duurzaamheid werd enkele jaren geleden Dynamisch Woensdrecht opgericht. Het is vooral een digitaal platform dat inmiddels een tastbare activiteit heeft opgeleverd: het reparatiecafé Ossendrecht.

 • Jeugd in Beweging

  Leden van het college en initiafnemers krijgen uitleg over het project op locatie (archieffoto

  Een mooi initiatief in Ossendrecht gaat over het verbeteren en op een veilige manier verbinden van de diverse speelvoorzieningen in het dorp. Dit gebeurt onder de overkoepelende naam ‘Jeugd in Beweging’.

 • WhatsApp-netwerk

  Afbeelding: Wijkagent Chris van der Veen, burgemeester Adriaansen, initiatiefnemer Joost Hendriks en Ewald Lous van buurtpreventie Hoogerheide

  Vorig jaar is er op initiatief van de heer Joost Hendriks uit Woensdrecht gestart met BuurtWhatsApp. Een eenvoudige manier om meerdere inwoners uit een dorp of wijk snel te informeren als er zaken rond veiligheid spelen in de eigen leefomgeving. Het buurtpreventieteam en de politie zijn ook betrokken bij de WhatsApp-groepen. Op Putte na draait in alle kernen in de gemeente nu een BuurtWhatsApp. De uitrol in Putte volgt snel.

 • Hondenlosloopterrein Kwispel

  Afbeelding: Onthulling van het bord met de naam van het hondenlosloopterrein in Putte

  In Putte werd in het voorjaar van 2016 op initiatief van het dorpsplatform aan de rand van het dorp een speciale voorziening aangelegd voor hondenbezitters. Een gemeentelijk bosperceel aan de Oude Postbaan is omgetoverd tot een terrein waar honden binnen de omheining vrij kunnen rennen en spelen.

  Bij de officiële opening heeft het hondenlosloopveld de naam 'Kwispel' gekregen.

 • Groenonderhoud 4-lanen in Ossendrecht

  Afbeelding: de buurtbewoners aan het werk in hun eigen straat. Uiterst links: Peter Blommerde

   In Ossendrecht knappen buurtbewoners samen gemeentelijke bospercelen in de openbare ruimte op.

Pagina opties