Jeugd in Beweging

Leden van het college en initiafnemers krijgen uitleg over het project op locatie (archieffoto

Een mooi initiatief in Ossendrecht gaat over het verbeteren en op een veilige manier verbinden van de diverse speelvoorzieningen in het dorp. Dit gebeurt onder de overkoepelende naam ‘Jeugd in Beweging’.

Het speeltuineninitiatief komt van enkele ouders. Twee jongeren hebben zich hard gemaakt om een step-, fiets- en skatevoorziening te realiseren. Het dorpsplatform Ossendrecht heeft een centrale rol genomen in de realisatie van Jeugd in Beweging.

Op de foto uit april 2016 ziet u betrokkenen en leden van het college van burgemeester en wethouders, iets rechts van het midden staat Tony Oomes van de gemeente die op locatie een toelichting geeft op de plannen.

Adrie van der Vliet,

Voorzitter van het Dorpsplatform Ossendrecht.

“Aanleiding zijn meerdere burgerinitiatieven om bestaande speelplekken in Ossendrecht te upgraden, daarnaast is er een initiatief van een groep steppers/skaters om een multifunctionele step-, fiets- en skatevoorziening aan te leggen. Verder is het de bedoeling om de speelplekken middels een verkeersveilige interactieve route met elkaar te verbinden. Een en ander sluit goed aan bij de intentie van gemeente, dorpsplatform en burgers om veilige en uitdagende speelplekken te creëren. De verschillende initiatieven en kindvriendelijke route worden opgepakt onder het parapluplan ‘Jeugd in Beweging’. Het plan zal worden uitgevoerd met een centrale rol voor het dorpsplatform, waarbij de initiatiefnemers naar voren worden geschoven als ambassadeurs en de gemeente een faciliterende rol zal vervullen.
Om dergelijke initiatieven vorm te geven heb je een directe ingang bij de gemeente nodig. Via het project van Teun en Jesse (de step-, fiets- en skatevoorziening) is Tony Oomes naar voren geschoven als contactpersoon.”

Subsidies
Een goede zet van het dorpsplatform Ossendrecht is het zoeken naar mogelijkheden om subsidie te verwerven voor het project. Men heeft zich georiënteerd in Nederland én België.
“Op dit moment is er een concrete toezegging dat we een bijdrage van 1000 euro krijgen van Kern Met Pit als we het project dit jaar realiseren. Kern met Pit is een initiatief van de Koninklijke Heidemaatschappij om burgerinitiatieven te ondersteunen, van de 50 aangemelde projecten mochten er 20 zich presenteren in Veghel. Ons project was een van de negen projecten die direct door ging naar de volgende ronde zonder aanvullende eisen.
Heel recent is het nieuws dat we van de Rabobank Zuidwest-Brabant 9000 euro mogen ontvangen voor de step-fiets-skate-voorziening in de Molenstraat!”
Zijn er zaken waar u als dorpsplatform tegenaan liep die u graag anders had willen zien?

Neem de tijd
“Toezeggingen die gedaan zijn worden door een uitvoerende niet, later of naar eigen inzicht afgehandeld. Daarnaast is het soms onhandig als je in onderhandeling bent met partijen dat je financieel gezien niet door kunt pakken. Omdat dan pas het formele traject ingezet kan worden. Wat mij betreft vraag je een x budget aan, waaruit je kunt putten na toestemming van de contactambtenaar.”
Een algemene tip voor mensen die een initiatief willen starten is: neem vooral de tijd. Daarnaast is het heel handig dat je andere burgers en omwonenden informeert over je plan(nen). Dit kan in samenspraak met de gemeente door bijvoorbeeld het organiseren van een informatieavond.”

Tony Oomes,

Civiel technisch tekenaar bij de gemeente Woensdrecht.

“Hoe dit burgerinitiatief bij de gemeente aan te rollen ging weet ik nog precies. Jeugd in Beweging is ontstaan doordat er meerdere initiatieven binnen kwamen en/of liepen bij de gemeente. Allemaal hadden ze betrekking op speelvoorzieningen. In Het Hoefke wilde men van twee speelplekken één maken, aan de Molenstraat wilde men de zandbak behouden en een gevaarlijke keerwand verwijderd hebben en twee jongens wensten een skateplek in Ossendrecht. Vooral het laatste initiatief heeft alles een extra boost gegeven. Teun en Jesse wilde een plek om te kunnen skaten. En in de zoektocht naar een goede locatie in combinatie met de andere initiatieven ontstond het idee om de speelplekken te verbinden door middel van een ‘kindvriendelijke route’. In eerste instantie de betrokken speelplekken maar met als einddoel om alle speelplekken Ossendrecht te verbinden.
Ik raakte betrokken doordat de speelplekken in de gemeente tot mijn takenpakket horen. Zodoende ben ik vanaf het eerste moment aangesloten. Zoals gezegd is Jeugd in Beweging ontstaan tijdens de overleggen met het dorpsplatform en de initiatiefnemers. We bespreken alle verschillende projecten integraal zodat men van elkaar kan leren en kan helpen. Er ontstaat op een zeer plezierige manier uitwisseling van kennis en kunde.”

Hoed en de rand
Groot voordeel in de samenwerking noemt Tony Oomes het feit dat hij vanaf het eerste moment betrokken was en alle partijen zo gezamenlijk konden optrekken: “Je weet van de hoed en rand en dat zorgt er voor dat je snel kunt schakelen. Mijn rol vanuit de gemeente is ondersteunend en faciliterend daar waar mogelijk. Het dorpsplatform is leidend in het geheel en hebben het zeer voortvarend aangepakt. Om alles te kunnen realiseren zijn (financiële) middelen noodzakelijk. Door verschillende subsidieverlenende partijen te betrekken en sponsoren te zoeken worden de verschillende projecten nu uitgevoerd. Als voorbeeld kan genoemd worden het Ossendrechtse bedrijf Hendrickx Grondwerken die de keerwand verwijdert bij de speeltuin aan de Molenstraat en hier een fraai talud voor terugbrengt. Ook is er subsidie binnengehaald via ‘Kern met Pit’ en de ‘Rabobank’.

Flexibel
Hoe ziet Tony de rol van de gemeente en waar moet aandacht voor zijn?
“Wij als gemeente moeten flexibel zijn. De organisatie moet kunnen inspelen op dit soort nieuwe vragen. Hierbij gaat het niet alleen om ‘handjes’ maar ook als het gaat om wet en regelgeving. In beide gevallen zijn hierdoor doelen bijgesteld. Je merkt hierdoor wel dat initiatiefnemers enorm creatief kunnen zijn. Voor ons van belang om op voorhand duidelijk te maken wat men van ons kan verwachten. Neem vragen mee en geef een duidelijk antwoord waarom iets wel kan of waarom niet of nog beter hoe het wel mogelijk gemaakt kan worden.
Als tip aan andere burgers/organisaties die een initiatief willen starten wil ik meegeven:
Denk vrij! En werk vervolgens je initiatief goed uit. Dat geeft ons de gelegenheid om bij de verschillende initiatieven de juiste personen te betrekken. Dat zorgt er voor dat er snel geschakeld kan worden. Denk niet alleen na over wat je wil, hoe je het wilt, maar ook na over het vervolg. Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld onderhoud.”

Pagina opties