Reparatiecafé Ossendrecht / Dynamisch Woensdrecht

Archieffoto van het bezoek van het college aan het reparatiecafé Ossendrecht in april 2016

Aangestoken door het enthousiasme van professor Jan Rotmans over duurzaamheid werd enkele jaren geleden Dynamisch Woensdrecht opgericht. Het is vooral een digitaal platform dat inmiddels een tastbare activiteit heeft opgeleverd: het reparatiecafé Ossendrecht.

Als grote kartrekkers hiervan gelden Wendy de Koning en Loes van Arkel. Zij namen het initiatief tot het reparatiecafé waar u iedere tweede woensdagmiddag van de maand terecht kunt met kapotte spullen.

Aan de Dorpsstraat 56 in Ossendrecht kijken vrijwilligers of zij kleding, apparatuur, speelgoed en gereedschap dusdanig kunnen herstellen dat weggooien nog niet nodig is.

Het college van burgemeester en wethouders ging in april 2016 samen met de ambtenaren uit het 'initiatieventeam' op bezoek bij het reparatiecafé in Ossendrecht. Toen werd de foto hiernaast gemaakt.

Loes van Arkel,

initiatiefneemster Dynamisch Woensdrecht en het Reparatiecafé Ossendrecht.

Gevraagd naar het ontstaan van Dynamisch Woensdrecht steekt Loes van Arkel van wal: 
“Dynamisch Woensdrecht is in 2013 opgericht na de lezing van professor Jan Rotmans in Ossendrecht. Rotmans is bekend van programma’s als Tegenlicht. Hij is in Nederland een beetje de goeroe van duurzaamheid, tevens oprichter van ‘Nederland kantelt’, hoogleraar transitiekunde in Rotterdam en nog veel meer.
Rotmans  roept mensen op om de crisis als een kans te zien waarin ruimte komt voor burgerinitiatieven en waarin mooie stappen voor duurzaamheid gemaakt kunnen worden. ‘Kantelaars en Friskijkers hebben we nodig’, aldus Rotmans.
Met een groepje ‘Friskijkers’ hebben we daarna Dynamisch Woensdrecht opgericht:
Dynamisch Woensdrecht is een platform op Facebook – waar initiatieven rond duurzaamheid (in de brede zin) bekendheid krijgen. Overigens: Niet te verwarren met Dynamisch Woensdrecht 41a – dat is de naam van het winkeltje in Woensdrecht dat vorig jaar  geopend werd. 
In 2015 zijn we vervolgens het Reparatiecafé in Ossendrecht gestart met het doel: ‘Dingen repareren, zodat ze langer mee kunnen en we de afvalberg verkleinen. Weggooien kan altijd nog.’”
Wendy de Koning en Van Arkel zijn de aanstichters van dit succesvolle initiatief. Het reparatiecafé heeft inmiddels een vaste plek gekregen in de Dorpsstraat van Ossendrecht en is elke 2e woensdagmiddag van de maand open.

Korte lijntjes
Loes ziet een geweldige kans voor de gemeente. Ambtenaren kunnen bij dit soort initiatieven van burgers volmondig ‘Ja, graag’ roepen! Dat ‘Ja, graag’ of ‘Ja, en’ komt dan in de plaats van het vroeger veel gehoorde ‘Nee, tenzij’ of het iets positievere ‘Ja, mits’. 
Van Arkel: “De gemeente vraagt dat burgers veranderen, meer voor elkaar gaan zorgen.
Maar de gemeente zelf moet ook veranderen. Wendy en ik hebben gelukkig veel medewerking gehad. Zoals de burgemeester die ons eerste reparatiecafé is komen openen. Dat helpt enorm om je initiatief een vliegende start te geven.”
De gemeente is nu (en zo hoort het ook bij een burgerinitiatief) niet direct betrokken bij ons reparatiecafé. Maar we weten dat de lijntjes kort zijn en we kunnen makkelijk bellen of mailen.
Het is wel leuk dat de gemeente ons initiatief vaak noemt in publicaties – dat helpt echt bij de pr. Zo zijn ze met het volledige B&W plus MT weleens op bezoek geweest bij ons. Dan laten ze zien dat ze ons initiatief waarderen – dat is altijd leuk.”

Durf te vragen
“Het kan ook in kleine dingetjes zitten. Op faciliterend gebied kan de gemeente zeker iets betekenen – vooral in de opstartfase. Even een paar kopieën maken; een vergaderruimte beschikbaar stellen; helpen bij de publiciteit – dat soort dingen zijn door een gemeente makkelijk te faciliteren en helpen je de eerste kosten te beperken. Ik heb wel ervaren dat het soms verwarrend is of je nu bij de BWI of bij de gemeente kan aankloppen.”
“Mijn belangrijkste tip? Durf te vragen! Bel of mail mensen bij de gemeente, maar ook andere partijen. Mijn ervaring is dat als je een leuk project hebt er altijd mensen zijn die jou willen helpen. En, geef er iets voor terug. zo noemen wij altijd –ook hier - graag onze sponsors: Van de Korput, het installatiebedrijf: Zij stellen immers hun winkelruimte beschikbaar. Maar ook de Emté helpt ons met gratis pakken koffie en Ludy Dries -zelf ondernemer is één van onze vaste klussers.” 

Monique van Bergen,

beleidsmedewerker welzijn en onderwijs bij de gemeente Woensdrecht.

“Het initiatief is niet onlangs binnengekomen bij de gemeente als iets nieuws, aangezien het er al eerder was. Een paar jaar geleden is Dynamisch Woensdrecht opgericht. Tijdens een overleg met vrijwilligers uit Ossendrecht (het zogenaamde. Ossendrechts Overleg) is het reparatiecafé ter sprake gekomen. Wat vanuit dit overleg wel geregeld is, is het spreekuur van de cliëntondersteuners in het reparatiecafé. Hier zie je dus een koppeling van twee initiatieven ontstaan; de KBO en Dynamisch Woensdrecht.”
Op welke wijze raakte je bij het burgerinitiatief betrokken en werd je de contactpersoon namens de gemeente Woensdrecht?
Van Bergen: “Ik zat altijd al bij het Ossendrechts Overleg en daarnaast vormen we met een clubje collega’s bij de gemeente het initiatieventeam. Dit is een centraal punt waar nieuwe burgerinitiatieven worden besproken en behandeld door mensen uit verschillende vakdisciplines.”

Overleg
“Het reparatiecafé is geheel door inwoners opgezet en de gemeente heeft hier tamelijk weinig bemoeienissen mee gehad. In die zin is het reparatiecafé een ‘makkelijk’ burgerinitiatief. Wij houden contact met de initiatiefnemers, sowieso via het eerder genoemde Ossendrechts Overleg). Als ze iets nodig hebben dan laten ze het weten.”
In het algemeen geldt voor een burgerinitiatief: zorg dat je aan de voorkant voldoende draagvlak hebt voor je initiatief. Voor ons als gemeente is de tip vooral: probeer het niet over te nemen; als inwoners zelf met een initiatief komen kunnen ze dat prima eigenhandig inrichten en organiseren.”

Poster van het Reparatiecafé Ossendrecht (najaar 2016)

Pagina opties