Inspreken bij een vergadering

De mogelijkheid bestaat om tijdens vergaderingen van de opinieraad in te spreken. Indien u dit wilt attenderen we u erop dat een inspraakreactie maximaal 5 minuten mag duren en dat er maximaal 30 minuten totale inspreektijd per vergadering is.

U wordt verzocht zich voor de vergadering bij de griffie te melden, telefonisch op (0164) 61 13 08 of per e-mail aan c.adriaanse@woensdrecht.nl

Pagina opties