Jeugdzorg

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor allerlei taken die voorheen bij de Rijksoverheid en de Provincie lagen, zoals jeugdzorg. Er is door de landelijke bezuinigingen minder geld beschikbaar om de nieuwe jeugdtaken uit te voeren. Door middel van samenwerking en via slimme en creatieve oplossingen willen we er voor zorgen dat we aan de meest kwetsbare groepen in onze gemeenten de juiste hulp en ondersteuning kunnen blijven bieden. 

Taak van de gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor alle jeugdhulp, geestelijke jeugdgezondheidszorg en zorg voor jeugd met een (licht) verstandelijke handicap.
Doel: zorg en ondersteuning dichterbij, eenvoudiger en efficiënter organiseren.

Wat betekent dit voor de gemeente?

Per 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor preventie, ondersteuning, begeleiding, hulpverlening en behandeling bij problemen in het gezond opgroeien van kinderen.
De gemeente is verantwoordelijk voor de financiën en de organisatie. De instellingen hebben en houden de expertise over de aanpak en blijven verantwoordelijk voor de uitvoering.

Wat betekent dit voor u?

Eén loket voor alle jeugdzorg vragen: het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Goede samenwerking tussen de verschillende dienst- en zorgverleners rondom uw vraag en situatie.
De eigen kracht en mogelijkheden van jeugd en gezinnen wordt maximaal gestimuleerd.

Wat doet de gemeente?

Er wordt samengewerkt met 8 andere gemeenten in de regio West-Brabant West om de zorg voor jeugd goed te regelen.
De gemeente werkt samen met zorgverleners in de regio, zodat specialistische hulp altijd beschikbaar is.
De gemeente maakt afspraken met partners als scholen, huisartsen, zorg- en welzijnsorganisaties, wijkagenten etc. over goede samenwerking.
De gemeente werkt met jeugdprofessionals via het CJG aan de Kromstraat 4 te Hoogerheide.

Nadere informatie

Jeugdzorg in West-Brabant West: www.jeugdhulpwbw.nl

  • Jeugdhulp

Pagina opties