Klacht, tip of bezwaar

Klacht

/home/aanvragen-en-regelen_43025/product/klacht-indienen_221.html

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar, bestuurder of gemeenteraadslid, dan kunt u digitaal of per post een klacht indienen.

Klachten over aanvragen Jeugdwet

Lees waar u terecht kunt bij klachten of bezwaren tegen besluiten van de gemeente in het kader van de Jeugdwet.

/home/klachten-of-bezwaren-in-het-kader-van-de-jeugdwet_43940/

Bezwaar

/home/aanvragen-en-regelen_43025/product/bezwaar-maken_259.html

Wie het niet eens is met een besluit van het college van burgemeester en wethouders, de raad of de burgemeester, heeft het recht een bezwaarschrift in te dienen. Dit staat onder het besluit of de publicatie vermeld.

Tip

Laat ons weten wat we kunnen verbeteren aan deze website.

/home/een-tip-of-een-vraag-over-de-website_43526/

Pagina opties