Nieuwsberichten

 • Controlebericht NL-Alert op maandag 4 december

  Visual NL-Alert hand en telefoon (uw telefoon is juist ingesteld voor NL-Alert)

  Maandag 4 december zendt de overheid om 12.00 uur een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Aan de hand van dit controlebericht kunnen mensen nagaan of hun mobiel juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen.

 • Militaire oefening eind november

  Afbeelding: marcherende militairen

  Van 27 november tot en met 1 december zal er een militaire oefening gehouden worden, die gedeeltelijk ook in onze gemeente plaatsvindt. Het kan zijn dat u gedurende deze periode militairen te voet of militairen voertuigen ziet.

 • Inloopavond 12 december woningbouw ontwikkeling Noordrand, Ossendrecht

  Afbeelding: tekening met het schetsontwerp van het bouwplan Noordrand in Ossendrecht

  Op 12 december aanstaande vindt er een inloopavond plaats in de kantine van ODIO aan de Trambaan 8a te Ossendrecht. Tijdens deze avond wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van de duurzame woonwijk Noordrand en kunt u reactie geven op het plan, alvorens college en raad een besluit nemen over de verdere ontwikkeling hiervan. Om zoveel mogelijk bewoners en belanghebbenden gelegenheid te geven aanwezig te zijn, worden er deze avond twee sessies gehouden.

 • Een pluim voor mantelzorgers

  Afbeelding: blauw pluimpje

  Mantelzorgers zorgen voor anderen, langdurig en onbetaald. Het college van burgemeester en wethouders waardeert deze hulp enorm en wil alle mantelzorgers met een VVV-cadeaubon bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.

 • Aanmeldingen voor de Promotieprijs 2017 zijn welkom

  Afbeelding: de sculptuur van de Woensdrecht Promotieprijs

  Reeds jaren kent de gemeente de promotieprijs gemeente Woensdrecht. Deze promotieprijs gemeente Woensdrecht moet gezien worden als een soort van waardering, aanmoediging en of stimulering voor een persoon, instelling, vereniging of bedrijf uit onze gemeente die door een bijzondere prestatie of actie, de gemeente Woensdrecht in positieve zin in beeld heeft gebracht of populair gezegd de gemeente op de kaart heeft gezet.

Archief

Pagina opties