Nieuwsberichten 2016

 • Kunstgrasvelden

  Vanmorgen is het rapport van het RIVM met aanvullende onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat gepubliceerd. Op basis van dit onderzoek concludeert het RIVM dat het verantwoord is om te sporten op de kunstgrasvoetbalvelden. Bekijk deze video met toelichting op het rapport. De GGD onderschrijft deze conclusie en adviseert kinderen en ouders om vooral te blijven sporten. Lees hier het landelijke standpunt van GGD GHOR Nederland.

 • Drie genomineerden voor de Promotieprijs gemeente Woensdrecht 2016

  Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht heeft afgelopen dinsdag op voordracht van de nominatiecommissie promotieprijs, Vliegbasis Woensdrecht, wielrenster Thalita de Jong en organisatie Doorkomst Roparun Ossendrecht genomineerd voor de Woensdrechtse Promotieprijs 2016. De winnaar van de prijs wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie op woensdag 4 januari 2017 bekendgemaakt.

 • Woensdrechtse organisaties zetten samen met gemeente de schouders onder integratie statushouders

  Woensdagavond 16 maart is een bijeenkomst georganiseerd met vertegenwoordigers van diverse (maatschappelijke) organisaties uit de gemeente Woensdrecht om samen te praten over de integratie van statushouders. Op diverse manieren wordt al iets gedaan voor deze mensen en er is draagvlak om dit nog verder uit te breiden.

 • Huisvesting en begeleiding van statushouders

  Alle gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak om statushouders te huisvesten en begeleiden. Statushouders zijn mensen die een vergunning hebben gekregen om in Nederland te mogen verblijven. Omdat er steeds meer mensen komen met een verblijfsvergunning, moeten er ook in de gemeente Woensdrecht meer statushouders worden gehuisvest. Ieder jaar krijgen gemeenten vanuit de Rijksoverheid statushouders toegewezen. De gemeente Woensdrecht heeft daarbij een achterstand, dus zal zich extra moeten inspannen om halverwege 2016 alsnog aan deze taak te voldoen.

Pagina opties