Nieuwsberichten 2016

  • Huisvesting en begeleiding van statushouders

    Alle gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak om statushouders te huisvesten en begeleiden. Statushouders zijn mensen die een vergunning hebben gekregen om in Nederland te mogen verblijven. Omdat er steeds meer mensen komen met een verblijfsvergunning, moeten er ook in de gemeente Woensdrecht meer statushouders worden gehuisvest. Ieder jaar krijgen gemeenten vanuit de Rijksoverheid statushouders toegewezen. De gemeente Woensdrecht heeft daarbij een achterstand, dus zal zich extra moeten inspannen om halverwege 2016 alsnog aan deze taak te voldoen.

Pagina opties