Nieuwsberichten 2017

  • Koninklijke onderscheiding voor vier inwoners

    Woensdag 26 april heeft de burgemeester van Woensdrecht, de heer Steven Adriaansen, ter gelegenheid van Algemene Gelegenheid 2017 vier Woensdrechtenaren een Koninklijke onderscheiding opgespeld. Tijdens een feestelijk bezoek aan huis stond de heer Adriaansen uitvoerig stil bij de verdiensten van de gedecoreerden.

  • Hoe ziet de duurzaamheidsvisie 2017-2035 van de gemeente Woensdrecht eruit?

    Na de inspiratieavond duurzaamheid op 19 januari is een duurzaamheidsvisie opgesteld. Op 25 april komen alle belanghebbenden weer bij elkaar om deze visie te bespreken. Omdat duurzaamheid een breed begrip is, zijn er vijf thema’s met eigen visies gedefinieerd. Het is belangrijk dat alle partijen achter de visie staan, omdat het een gezamenlijk gedragen document moet zijn.

  • Hoogerheide gastheer Ster ZLM Toer

    Fiets- en wielergemeente Woensdrecht is op donderdag 15 juni gastheer voor de aankomst van de Ster ZLM Toer. Op de Huijbergseweg ter hoogte van het gemeentehuis zal de finish getrokken zijn van de 2e etappe Tholen-Hoogerheide.

Pagina opties