Nieuwsberichten 2018

 • Een zorgvraag? Cliëntondersteuners helpen u!

  Veel mensen met een zorgbehoefte weten niet waar ze met hun vraag terecht kunnen. Dat is jammer want in de gemeente Woensdrecht zijn er cliëntondersteuners actief. U kunt daarvoor terecht bij MEE West-Brabant. Maar er zijn ook vrijwilligers actief die de weg weten te vinden in welzijnsland. Als onafhankelijk medemens helpen zij u graag verder. Ze leggen hier uit wat ze voor u kunnen betekenen.

 • Heeft u een goed idee voor uw buurt?

  Heeft u een goed idee, waarmee het mooier, veiliger of gezelliger in uw straat of buurt wordt? Maak hier dan (samen met uw buren) werk van! Als gemeente denken we graag met u mee en ondersteunen we daar waar mogelijk.

 • 2 Groene Haltes in onze gemeente

  Wandelaars kunnen nu makkelijker met de bus naar de mooiste natuurgebieden van Brabant reizen. Provincie Noord-Brabant, Routebureau Brabant en openbaar vervoerders Arriva en Hermes introduceren negen Groene Haltes. De Groene Haltes liggen vlakbij bekende Brabantse natuurgebieden en zijn het ideale startpunt voor een wandeling. Groene Haltes zijn te herkennen aan het groene label op het haltebord. In onze gemeente zijn er twee aangelegd.

 • Plastic afval ondergronds

  Saverpasje meenemen naar nieuwe afvalcontainer bij Albert Heijn in Hoogerheide

  Nu de nieuwe Albert Heijn aan de Haviksberg in Hoogerheide geopend is, kunt u ook nabij deze locatie uw plastic afval wegbrengen in een daarvoor bestemde ondergrondse container. Let er wel op dat voor het openen van deze container uw Saverpas nodig is.

 • Plan 'De Verlengde Duinstraat' - Hoogerheide

  Door de gemeente Woensdrecht worden in het plangebied 9 bouwkavels voor de bouw van een vrijstaande woning uitgegeven.
  Start uitgifte bouwkavels 3 september 2018. Kijk alvast op:
  www.verlengdeduinstraat.nl

 • Bericht van Engie Electrabel: update kerncentrales

  Het volgende bericht ontvingen wij van Engie Electrabel:

  Update Doel 1
  Zoals eerder gemeld beslisten we op 23 april 2018 om de kerncentrale Doel 1 stil te leggen voor een interventie op het primaire koelwatercircuit. Tijdens hun dagelijkse routinecontroles hadden onze operatoren vastgesteld dat er water weglekte uit een back-upleiding van het reservekoelwatersysteem van Doel 1. Het waterverlies lag ver beneden de limieten voor een automatische stillegging van de reactor. De bewuste leiding wordt enkel gebruikt in ernstige noodsituaties.
  Intussen onderzoeken we volop hoe het lek is kunnen ontstaan. Volgende week wordt de leiding weggesneden met behulp van een speciale robot. Het uitgesneden stuk wordt daarna naar een laboratorium gestuurd voor uitgebreid metallografisch onderzoek. Dit gebeurt in nauw overleg met de veiligheidsautoriteiten FANC en Bel V. Meer info over dit onderwerp vindt u op onze website.

 • Gemeente Woensdrecht controleert adressen

  Het juiste woonadres is van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: overal speelt uw adres een bepalende rol. Voor een goede adrescontrole werkt de gemeente mee met de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit. Via deze samenwerking geven overheidsdiensten hun twijfels over de bewoning van een adres door aan de gemeente. Bij voldoende twijfel volgt een onderzoek, want met een verkeerd woonadres in de BRP is adresfraude mogelijk, of misbruik van toeslagen, of het ontwijken van (belasting)schulden en boetes. Verder kunnen we mensen die zorg of (schuld)hulp nodig hebben zonder goed adres niet bereiken.

 • Ontvangen berichtgeving van ENGIE Electrabel

  Onderstaande toelichting over een automatische stop van Doel 4 werd op zaterdagavond 9 juni ontvangen van ENGIE Electrabel:

 • Gemeenteraad en college B&W nu compleet

  In de raadsvergadering van donderdag 31 mei zijn de vier wethouders beëdigd. Het college van burgemeester en wethouders is daarmee rond. Vanwege de benoeming van de wethouders zijn de drie vrijgekomen zetels in de gemeenteraad opgevuld door mevrouw De Waal (ABZ), de heer Van Eekeren (ABZ) en de heer De Vos (CDA).

 • Coalitieakkoord ‘Samen door!' ondertekend

  Zojuist hebben de partijen ABZ, CDA en VVD het coalitieakkoord ‘Samen door!’ ondertekend. Dit akkoord geeft op hoofdlijnen de afspraken aan over onderwerpen als:

  * Leefbaarheid en voorzieningen in alle kernen behouden
  * Staat en onderhoud van de openbare ruimte
  * Groene karakter Woensdrecht handhaven en beschermen
  * Toerisme en recreatie stimuleren
  * Aviolanda verder uitbouwen
  * Voldoende woningen in alle kernen
  * Investeren in jeugd
  * Aandacht voor ouderen

 • Mogen wij uw aandacht vragen voor de volgende planten?

  De gemeente Woensdrecht vraagt uw hulp bij de bestrijding van twee planten: de Berenklauw en de Japanse Duizendknoop.
  Ziet u een van deze planten in de openbare ruimte? Informeer dan de gemeente via telefoonnummer 140164 of via Verbeterdebuurt (app of website)

 • To-Taalhuis open voor alle inwoners van de gemeente

  Taal is het leven. Wie de Nederlandse taal niet (voldoende) beheerst, heeft moeite om mee te komen. En dat is jammer. Daarom kan voortaan elke inwoner van de gemeente Woensdrecht in het To-Taalhuis terecht.

 • Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden

  Dit betekent dat eigenaren van gebouwen (huiseigenaren en eigenaren van bedrijfspanden) met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Om de sanering te stimuleren kan sinds januari 2016 een subsidie worden aangevraagd voor het verwijderen van de asbestdaken.

 • ‘Glasvezel Buitenaf’ voor snel internet in het buitengebied van Brabantse Wal en Halderberge

  De campagne voor de regio Brabantse Wal en Halderberge is in volle gang. Alleen wanneer 50% van de adressen uit het campagnegebied zich aanmeldt voor 4 juni 2018, is de campagne geslaagd en kan er een glasvezelnetwerk aangelegd worden. Op korte termijn zijn er twee informatieavonden in onze gemeente.

 • Bericht van Engie Electrabel

  Het volgende bericht ontvingen wij op 27-4 van Engie Electrabel:

  Gepland onderhoud Doel 1 wordt vervroegd
  Afgelopen maandag legden we Doel 1 stil voor een controle op de primaire koelkring. Verder onderzoek heeft intussen uitgewezen dat er een herstelling nodig is aan een back-upleiding van het primaire circuit. Zoals gemeld op de Transparency-website van ENGIE is daarom beslist om de start van de onderhoudsperiode van Doel 1 te vervroegen van 29 mei 2018 naar vandaag.

 • Samen kunnen we meer, eigen kracht centraal

  De gemeente Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht - de drie Brabantse Wal gemeenten -  werken samen waar het gaat om Wmo, Jeugd, Participatie en Welzijn (het Sociaal Domein). Eigen kracht van onze inwoners staat daarbij centraal. Maar wat is eigen kracht en hoe laat je dat zien? Het zijn de mensen die het verschil maken! Samen betekenen ze veel meer dan ze zelf voor mogelijk houden.

 • Aanvraag leerlingenvervoer kan digitaal

  De aanvraag voor leerlingenvervoer voor het volgend schooljaar kunt u vanaf nu digitaal indienen bij de gemeente. U gebruikt hiervoor het formulier leerlingenvervoer op deze website. Doe de aanvraag voor 1 juni aanstaande.

 • Onkruidbestrijding dit voorjaar

  De lente brengt mooier weer, maar helaas ook onkruid met zich mee. Als gemeente mogen we dit niet chemisch bestrijden, maar zijn we op verharding aangewezen op borstelen en heet water. Onze veegmachine rijdt hier achteraan, zodat alles meteen netjes opgeruimd is.

 • Werk mee aan een watervriendelijke tuin

  We kennen steeds vaker heftigere regenval én langere periodes met droog en warm weer. Particuliere tuinen hebben een grote rol in het terugdringen van wateroverlast en zogenaamde hittestress die dit veroorzaakt.
  Er is een handboek geschreven, waarin handige tips staan om hiermee om te gaan. Enkele voorbeelden zijn het plaatsen van een regenton, het maken van een geveltuintje of het aanleggen van waterdoorlatende bestrating.

 • Boek over Woensdrecht en het 'kruisrakettendebat' gepresenteerd

  In de raadzaal van de gemeente Woensdrecht vond woensdag 28 maart de boekpresentatie plaats van "De wereld kwam naar Woensdrecht. Een vliegbasis te midden van het kruisrakettendebat 1983-1987" van auteur Tom Duurland. Veel van de aanwezigen bij de uitreiking herinnerden zich die tijd van 35 jaar geleden en hun eigen rol daarin.

 • Uitslag gemeenteraadsverkiezingen en raadgevend referendum voor Woensdrecht

  Op woensdag 21 maart kon u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen en het raadgevend referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (Wiv 2017). Via deze links leest u de uitslagen in de gemeente Woensdrecht.

 • Ontvangen berichtgeving van ENGIE Electrabel

  Onderstaande toelichting over een afwijking van Doel 4 werd op 22 maart ontvangen van ENGIE Electrabel:

 • BuurtWhatsApp: doet u al mee?

  Op initiatief van Joost Hendriks, een inwoner uit Woensdrecht, is er in alle dorpen van de gemeente een BuurtWhatsApp. Op een eenvoudige manier informeren buurtbewoners elkaar als er zaken rondom veiligheid spelen in de straat of wijk. Het is echt een initiatief voor en door buurtbewoners en als gemeente nemen we niet actief deel aan de WhatApp-groepen, maar we juichen dit initiatief wel van harte toe.

 • Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart

  Op www.woensdrecht.nl/verkiezingen staat alle informatie over de gemeenteraadsverkiezingen én het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten van 21 maart aanstaande.

 • Meldingen en ideeën over de openbare ruimte

  Voor alle meldingen in de openbare ruimte kunt u gebruikmaken van de app van Verbeterdebuurt of via de website verbeterdebuurt.nl/gemeente/woensdrecht.
  Een losliggende stoeptegel, slecht wegdek, zwerfvuil, gladheid door vallend blad of vernieling van straatmeubilair meldt u hiermee eenvoudig. Op een online plattegrond is de melding ook voor iedereen zichtbaar, inclusief de status. 

 • Maakt u al gebruik van Verbeterdebuurt?

  Voor alle meldingen in de openbare ruimte kunt u melding maken in de app van verbeterdebuurt. Een losliggende stoeptegel, slecht wegdek, zwerfvuil of vernieling van straatmeubilair meldt u hiermee eenvoudig. Op een online plattegrond is de melding ook voor iedereen zichtbaar, inclusief de status.

 • Nieuwjaarstoespraak burgemeester Adriaansen

  ‘WOENSDRECHT MET PERSPECTIEF’

  Dames en heren,

  De kortste dag ligt al weer enkele dagen achter ons. Langzaamaan keren we terug naar de lichtere, warmere dagen. Warmte en licht, zo'n beloftevol vooruitzicht maakt (bijna) alles mogelijk. Wij hebben perspectief. Dat perspectief is wat mij betreft ook het thema van mijn nieuwjaarstoespraak en misschien wel voor Woensdrecht in 2018.

 • Zorg om Zorg, zorgcoöperatie Putte wint Woensdrecht Promotieprijs 2017

  Burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht heeft woensdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie de Promotieprijs Woensdrecht 2017 uitgereikt aan Zorg om Zorg, zorgcoöperatie Putte. De commissie Woensdrecht Promotieprijs alsmede het college van burgemeester en wethouders was unaniem van oordeel dat Zorg om Zorg, zorgcoöperatie Putte recht had op de Promotieprijs 2017.

 • Drie genomineerden voor de Promotieprijs gemeente Woensdrecht 2017

  Het college van burgemeester en wethouders van Woensdrecht heeft afgelopen dinsdag op voordracht van de nominatiecommissie IJsbaan Hoogerheide / Evenementenplein Hoogerheide, Stichting Jeugd en Jongerenwerk Woensdrecht en Zorgcoöperatie Putte genomineerd voor de Woensdrechtse Promotieprijs 2017. De winnaar van de prijs wordt tijdens de nieuwjaarsreceptie op woensdag 3 januari 2018 bekendgemaakt.

Pagina opties