Aangepaste dienstverlening gemeente, Wmo en jeugd

Poster die ophangt in het gemeentehuis met daarop de maatregelen om de verspreiding van het coranavirus te voorkomen

De dienstverlening van de gemeente aan de balies is momenteel alleen op afspraak mogelijk. U maakt telefonisch een afspraak via nummer 140164.
Alleen voor hoogst noodzakelijke zaken als bijvoorbeeld aangifte van geboorte of overlijden, paspoorten en rijbewijzen, indien deze op korte termijn moeten worden vervangen, is het mogelijk om een afspraak te maken. Het aantal balies in het gemeentehuis wordt teruggebracht tot 1. Ook bij het Wmo-loket kunt u alleen nog op afspraak terecht.

Heeft u gezondheidsklachten als verkoudheid, hoesten of koorts komt u dan niet naar het gemeentehuis en maak een afspraak op een later tijdstip.

De gemeente blijft telefonisch bereikbaar voor vragen en ook onze digitale dienstverlening via de website gaat door.
Heeft u een document voor de Belgische kinderbijslag nodig, lees dan dit bericht.

Hulp vanuit WMO en Jeugd

De gemeente Woensdrecht hanteert de volgende aanpak:

  • Tot 6 april leggen wij geen huisbezoeken af
  • Wij handelen meldingen zoveel mogelijk telefonisch af waar dit mogelijk is
  • Meldingen die niet telefonisch afgehandeld kunnen worden, worden uitgesteld tot na 6 april
  • Heeft u al een melding gedaan, dan krijgt u een brief waarin staat hoe wij u verder helpen
  • Intakes voor (nieuwe) gehandicaptenparkeerkaarten worden tot 6 april niet gedaan. Intakes voor verlenging van kaarten die voor half april verlopen, worden telefonisch gedaan.
  • De gehandicaptenparkeerkaart wordt per aangetekende post verstuurd als cliënten ook een pasfoto hebben ingeleverd bij het indienen van de aanvraag.
  • Voor cliënten die nog geen pasfoto hebben ingeleverd wordt apart een afspraak gemaakt om de kaart af te komen halen op het gemeentehuis.

Pagina opties