Aanpak overlast van de eikenprocessierups

Dit item is verlopen op 01-05-2019.
Afbeelding: lintje om boom met de tekst pas op eikenprocessierups

De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder. Ze legt haar eitjes vooral in de toppen van eikenbomen. Daar overwinteren ze. Vanaf half april tot begin mei komen de eitjes uit. Na een aantal vervellingen komen groepjes rupsen samen. Zij vormen grote nesten op de stam en zijtakken van de eikenboom. Rupsen vervellen drie keer, daarna krijgen ze brandharen. Contact met brandharen kan gezondheidsklachten bij mens en dier veroorzaken.

De gemeente Woensdrecht heeft met een gespecialiseerd bedrijf een beheerplan opgesteld, waarmee getracht wordt de overlast tot een minimum te beperken. Wanneer de bladontwikkeling van de boom en de rups in volle gang is, zal er gestart worden met het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht, met name langs de doorgaande fietsroutes.

Er wordt met een biologisch bacterie preparaat gespoten, waardoor alleen de rupsen worden gedood. Daarbij is vooraf gekeken of er beschermde vlindersoorten aanwezig zijn, als dit het geval is zal geen bespuiting op die plek plaatsvinden. Het bacteriepreparaat is veilig voor mens en dier maar gezien het irriterende karakter van het middel raden wij u aan om zich niet in de nevel te begeven en dieren niet onder te bespuiten bomen te laten grazen tijdens de spuitwerkzaamheden.

Cartoon van Oakie (campagne figuur van de GGD)Meer informatie over de eikenprocessierups vindt u op de website www.oakie.info van de GGD.

Pagina opties