Bericht van Engie Electrabel: update kerncentrales

Dit item is verlopen op 11-07-2018.
Logo Engie Electrabel

Het volgende bericht ontvingen wij van Engie Electrabel:

Update Doel 1
Zoals eerder gemeld beslisten we op 23 april 2018 om de kerncentrale Doel 1 stil te leggen voor een interventie op het primaire koelwatercircuit. Tijdens hun dagelijkse routinecontroles hadden onze operatoren vastgesteld dat er water weglekte uit een back-upleiding van het reservekoelwatersysteem van Doel 1. Het waterverlies lag ver beneden de limieten voor een automatische stillegging van de reactor. De bewuste leiding wordt enkel gebruikt in ernstige noodsituaties.
Intussen onderzoeken we volop hoe het lek is kunnen ontstaan. Volgende week wordt de leiding weggesneden met behulp van een speciale robot. Het uitgesneden stuk wordt daarna naar een laboratorium gestuurd voor uitgebreid metallografisch onderzoek. Dit gebeurt in nauw overleg met de veiligheidsautoriteiten FANC en Bel V. Meer info over dit onderwerp vindt u op onze website.

LTO-revisie Doel 1 & 2
Terwijl dit onderzoek loopt, gaan we door met de grote zomerrevisie. Die staat in het kader van de levensduurverlenging van Doel 1 en 2 tot 2025. Onze installaties krijgen in de periode 2018-2019 een belangrijke upgrade. Het ontwerp van de centrales wordt verbeterd, de turbines en de belangrijkste transformatoren worden vervangen, de elektrische systemen worden vernieuwd, de controlezaal wordt uitgerust met nieuwe instrumentatie, enzovoort. Op die manier zorgen we ervoor dat onze reactoren steeds voldoen aan de laatste standaarden.

Revisie Doel 3 en Tihange 3
Zoals eerder gemeld is Doel 3 ook al enige tijd in revisie, en dit voor de uitvoering van bouwkundige werken aan het betonnen dak van een gebouw in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Dit gebouw huisvest de veiligheidssystemen van het 2de niveau, die enkel worden gebruikt in geval van problemen met de systemen van het 1ste niveau. De werken zijn intussen bijna afgerond. We zitten nog steeds op schema voor een heropstart in augustus.

Naar aanleiding van de vaststellingen in Doel 3 startte ENGIE Electrabel een preventief inspectie- en herstellingsprogramma in de andere eenheden, te beginnen met Tihange 3.

De secundaire veiligheidssystemen van Tihange 3 zijn eveneens gehuisvest in een gebouw dat gelijkaardig is aan dat van Doel 3. Bij nadere inspectie bleek dat ook daar het betonnen dak toe was aan renovatie. Bij controle van het plafond ontdekten onze teams dat de positie van de ijzeren verstevigingsbeugels binnenin het gewapende beton niet exact overeenstemt met wat op de bouwplannen staat. Vermoedelijk zijn ze verschoven bij het gieten van het beton, tijdens de constructie van het gebouw.

De ingenieurs van ENGIE zijn op dit moment bezig met analyses en berekeningen onder het toezicht van onafhankelijke experts. Daarmee moeten we aantonen dat de afwijkende positie van de beugels geen invloed heeft op de integriteit van het betonnen dak en dat het gebouw nog steeds bestand is tegen een zware externe impact. We zullen een dossier voorleggen aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. Aangezien de analyses nog volop lopende zijn, is het op dit moment nog te vroeg voor enige conclusies.

ENGIE Electrabel beschouwt de nucleaire veiligheid steeds als haar absolute prioriteit. Bij twijfel leggen we de betrokken eenheid meteen stil. Heropstarten doen we pas als we daarvoor de toestemming van het FANC hebben.

In de komende maanden zullen ook Tihange 2 en Doel 4 geïnspecteerd worden. Doel 1 en 2 en Tihange 1 zijn gebouwd volgens een ander ontwerp, zonder dit specifieke type gebouw.

Pagina opties