Bouwkavels Noordrand Ossendrecht in de verkoop

Dit item is verlopen op 30-03-2019.
Artist impression van aanzicht vanuit de lucht van de nieuwe woonwijk Noordrand in Ossendrecht. Bron: Compositie5

De uitgifte van bouwkavels aan de Noordrand in Ossendrecht is 27 februari jl. gestart. Plan de Noordrand voorziet in een duurzame woonwijk, waarin naast bouwkavels voor vrijstaande koopwoningen eveneens huurwoningen zijn voorzien.

Ligging en type woningen

In het noordwesten van Ossendrecht, noordelijk van de Dorpsstraat en westelijk van de Doktersstraat is het plan de Noordrand voorzien met 44 woningen. In het plan zijn 20 uitgeefbare bouwkavels en 24 huurwoningen opgenomen. Woningstichting Woensdrecht zal de 24 huurwoningen bouwen (sociale huur en middensegment) en zal zich richten op toekomst-/levensloopbestendige woningen. Dit zijn woningen met keuken, woon- en slaapkamer op de begane grond en boven nog minimaal een slaapkamer.
De gemeente Woensdrecht verkoopt 20 bouwkavels die bestemd zijn voor de bouw van duurzame vrijstaande woningen.

Wethouder De Waal: “Plan de Noordrand in Ossendrecht biedt een goede mix tussen koop- en huurwoningen. De woningen zijn voor diverse doelgroepen geschikt; starters, ouderen, alleenstaanden en doorstromers. Vanwege het duurzame karakter is het een voorbeeld voor toekomstige bouwprojecten.”

Duurzame wijk

Uiteraard wordt de Noordrand een gasloze wijk, maar daarnaast is er nog veel meer aandacht voor duurzaamheid. Zo wordt het openbaar gebied duurzaam ingericht, met ruimte voor natuur, opvang van hemelwater en met zo min mogelijk verhard oppervlak. Omdat de wijk de natuur en het dorp in elkaar laat overlopen, blijft er een gebied van circa 30 meter onbebouwd tussen De Heiloop/Natura2000 gebied. Mensen die in dit gebied willen bouwen kunnen dit doen op ruime kavels (500 – 918 m2), midden tussen het groen.
Omdat de gemeente Woensdrecht de ambitie heeft om deze woonwijk zo duurzaam mogelijk te maken, dient er ook duurzaam gebouwd te worden. Voordelen voor de bewoners zijn dat duurzame woningen veel comfort hebben: mede door goede isolatie heeft men weinig last van de buitentemperatuur en geluid. Daarnaast verdwijnt de energierekening nagenoeg en is men niet meer afhankelijk van energieprijsstijgingen opgegeven door energieleveranciers. Bovendien woont men in een toekomstbestendige woning met een hogere waarde op de woningmarkt. Daar staat natuurlijk wel tegenover dat er bij de bouw goed nagedacht moet worden over hoe die kwalitatief hoogwaardige, comfortabele en energiezuinige woning gerealiseerd kan worden. Om toekomstige bewoners hierin te begeleiden heeft de gemeente Woensdrecht het ‘Stappenplan duurzaam bouwen’ opgesteld, waarin toelichting gegeven wordt op onder andere de bouwmethode, bouw-/isolatiematerialen en energie installaties.

Meer informatie

Logo de Noordrand, rustiek en duurzaam wonen + link naar de websiteMeer informatie vindt u op www.noordrandossendrecht.nl
Op de website kunt u diverse zaken downloaden, onder andere: de verkoopbrochure, verkoopvoorwaarden, een stappenplan duurzaam bouwen, de verkoopprijzen van alle kavels, het uitgiftebeleid, het inschrijfformulier, optieovereenkomst en koopovereenkomst.

Voor vragen of meer informatie over de gronduitgifte kunt u contact opnemen met dhr. T. van Beek, tel 140164, e-mail: noordrand@woensdrecht.nl.

Advertentie over de kavelverkoop in de Noordrand Ossendrecht (duurzaam bouwen tussen het groen in Ossendrecht)

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties