Coalitieakkoord ‘Samen door!' ondertekend

Dit item is verlopen op 06-06-2018.
Afbeelding: vertegenwoordigers van de 3 partijen en de beoogd wethouders bijeen in de raadzaal

Zojuist hebben de partijen ABZ, CDA en VVD het coalitieakkoord ‘Samen door!’ ondertekend. Dit akkoord geeft op hoofdlijnen de afspraken aan over onderwerpen als:

* Leefbaarheid en voorzieningen in alle kernen behouden
* Staat en onderhoud van de openbare ruimte
* Groene karakter Woensdrecht handhaven en beschermen
* Toerisme en recreatie stimuleren
* Aviolanda verder uitbouwen
* Voldoende woningen in alle kernen
* Investeren in jeugd
* Aandacht voor ouderen

* Wmo, zorg en inkomen
* Duurzaamheid
* De nieuwe omgevingswet en de gemeentelijke omgevingsvisie
* Ondernemen en werkgelegenheid
* Veiligheid
* Burgers en de gemeente
* Bestuurlijk samenwerken
* Geen verhoging gemeentelijke belastingen

Het coalitieakkoord zal nu verder uitgewerkt worden in een collegewerkprogramma.

Tevens werden de wethouders voorgedragen:

  • Hans de Waal, ABZ, (1e loco burgemeester)
  • Lars van der Beek, ABZ, (2e loco burgemeester)
  • Jeffrey van Agtmaal, CDA, (3e loco burgemeester)
  • Henk Kielman, VVD,  (4e loco burgemeester)

U kunt hieronder ook lezen hoe de portefeuilles verdeeld zijn.

Pagina opties