Corona: de Nederlands/Belgische grens passeren, hoe zit dit precies?

Dit item is verlopen op 16-06-2020.

AANVULLING: Per 15 juni 2020 is grensverkeer weer normaal mogelijk. Sinds 30 mei mogen Belgen weer de Nederlandse grens over om familieleden te bezoeken en om te winkelen. De tijdelijke grensblokkades zijn inmiddels weggehaald.

België verbiedt sinds woensdag 18 maart 2020 alle niet-essentiële reisbewegingen tussen Nederland en België. Als grensgemeente krijgen we veel vragen van mensen die de grens willen passeren. Met dit bericht gaan we graag in op de verschillende doelgroepen die de grens onder bepaalde voorwaarden mogen passeren.

Wanneer is grensverkeer toegestaan

  • Goederen- en dienstverkeer
  • Woon-werk verkeer bij grensarbeiders
  • Co-ouderschap
  • Mantelzorg

Wie heeft welk document nodig

Doelgroep

Type document

Meer informatie

Grensarbeider cruciaal beroep of werkzaam in vitale sector

Vignet COVID19

Informatie over het vignet

Grensarbeider met een niet-cruciaal beroep of werkzaam in een niet-vitale sector

Werkgeversverklaring of attest

Check of uw beroep als cruciaal wordt gezien of dat u in de vitale sector werkt:
- Voor arbeid in België
- Voor arbeid in Nederland

(Zelfstandig) ondernemer

- Bewijs van inschrijving KVK

- Geldig identificatiebewijs

- Opdrachtverstrekking
(bv. factuur of leveringsdocument)

Grenspassage is alleen toegestaan bij bezorging van goederen of voedsel. Commerciële bezoeken omwille van klantenwerving of verkoop zijn verboden.


 

Co-ouderschap

-Nederlandse paspoort/identiteitskaart

-Belgische verblijfskaart

-Andere overtuigingsstukken (uitspraak rechter, etc.)

Co-ouderschap kan worden voortgezet, maar kinderen/ouders die zich ziek voelen mogen niet reizen

Mantelzorgers

Mantelzorgers uit de gemeente Woensdrecht die de grens willen passeren om mantelzorg te verlenen over de grens, kunnen zich melden bij Marga Esser van Brede Welzijnsinstelling Woensdrecht (coördinator mantelzorg). Te bereiken via m.esser@bwiwoensdrecht.nl of +31 6 4018 0960.

Medische redenen

Omwille van medische redenen kan uitsluitend naar België gereisd worden als deze persoon reeds in behandeling is en de behandeling dusdanig urgent is dat deze niet uitgesteld kan worden. Hiervoor is altijd een doktersverklaring nodig.

Passagiers in voertuigen

Er mogen geen passagiers meegenomen worden tenzij deze personen zelf ook kunnen aantonen dat ze een geldige reden hebben om de grens te passeren. Iedere persoon moet de noodzaak van zijn of haar reis dus kunnen bewijzen.

Extra informatie voor (zelfstandig) ondernemers

  • De verantwoordelijkheid van grenspassage ligt bij de ondernemer zelf, deze moet hierbij in acht nemen dat er in België andere regels gelden dan bij ons in Nederland. De Belgische overheid verplicht het thuiswerken, men kan dus niet zomaar naar kantoor wanneer dit gelegen is in België. Daarnaast zijn commerciële bezoeken omwille van klantenwerving of verkoop verboden, omdat deze nu niet van essentieel belang zijn.
    Bezorging van goederen of voedsel is hierop een uitzondering, omdat hierbij de verkoop al geschied is en goederen/voedsel door de Belgische overheid als cruciaal worden aangemerkt.
  • Het advies is om lopende opdrachten in België, waar mogelijk, te pauzeren/annuleren wanneer deze niet cruciaal zijn (tot nader order). Logischerwijs is het aannemen van nieuwe opdrachten ten zeerste af te raden.
    Een voorbeeld uit de praktijk hierbij is dat een aannemer uit de gemeente Woensdrecht een grensoverschrijdende bouwklus niet mag continueren, omdat deze opdracht in principe ook over twee maanden afgerond kan worden.

Handhaving en boetes

De Belgische autoriteiten controleren actief en verschillende grensovergangen zijn gesloten. Schending van het verbod op niet-essentiële reizen is strafbaar. Het gebruiken van een vignet/(werkgevers)verklaring op basis van onjuiste informatie is valsheid in geschrifte. Ook dit is een strafbaar feit. Wie het verbod overtreedt, riskeert een boete tot € 4.000,00 of maximaal 3 maanden gevangenisstraf.

Meer informatie

Pagina opties