Corona: informatie voor ondernemers en zzp'ers

Ook ondernemers in onze gemeente ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus.

We verwijzen u graag naar de instanties die hulp kunnen bieden.

Overzicht tijdelijke financiële regelingen voor ondernemers / zzp'ers

Wat? Regeling Voor wie? Waar aanvragen?
Algemene vragen / informatie

Alle ondernemers
uit de gemeente Woensdrecht

Kijk op:

- website Rijksoverheid

- website Kamer van Koophandel

Werkgelegenheid,
tegemoetkoming loonkosten

Noodmaatregel
Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW 2.0)

Werkgevers
met tenminste 20% omzetverlies

Kijk op:

www.uwv.nl/coronavirus

Financiële ondersteuning, overbruggingskrediet

Inkomensondersteuning en bedrijfskrediet
voor zelfstandig ondernemers (Tozo 2)

Zelfstandig ondernemers

Tozo aanvragen:
Check vóór uw aanvraag of u in aanmerking komt: doe de Tozo-check.

- Tozo aanvragen
(vanaf 2 juni mogelijk via ISD Brabantse Wal)
* U heeft geen Tozo 1 aangevraagd
U heeft wel Tozo 1 aangevraagd

- Bij vragen, bel de ISD via telefoonnummer
14 0164 (kies voor optie 2)

Aanvraag intrekken? Lees hier wat u moet doen.

Tegemoetkoming bij directe gevolgen coronamaatregelen, bedrijfssluiting (tot half juni)

Tegemoetkoming Ondernemers
Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) - nu ook op basis van geregistreerde nevenactiviteit

Zelfstandig ondernemers, waaronder ZZP’ers

Kijk op:

Rvo.nl/tegemoetkomingcorona

Regeling loopt tot half juni - aan te vragen tot 26 juni

Tegemoetkoming bij structureel omzetverlies van meer dan 30%
(vanaf half juni)

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL)

Midden- en kleinbedrijf (MKB)

Kijk op:

Rvo.nl/tegemoetkomingcorona

Opvolgregeling van de TOGS

Verruimde kredietregeling –
nu met langere looptijd en lagere drempel

Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)

Midden- en kleinbedrijf (MKB)

uw kredietverstrekker, bijvoorbeeld uw bank

Lening voor ondernemingen met een financieringsbehoefte van 10.000 tot 50.000 euro

Klein Krediet Corona (KKC)

micro-, midden- en kleinbedrijf

uw kredietverstrekker, bijvoorbeeld uw bank

Belastingen

Kijk op:

- www.belastingdienst.nl/coronavirus  (landelijk)

- www.bwbrabant.nl (lokaal)

Grensarbeid

Werkgevers en werknemers
uit Nederland en België,
van wie het bedrijf in Nederland gevestigd is,
grensverkeer

Kijk op:

- www.grensinfo.nl
of neem contact op met Hans Verdult
van het Grensinformatiepunt (GIP),
tel: 0164 277355 of mail naar: gipbrabantsewal@bergenopzoom.nl 

Burgemeester Adriaansen en wethouder Kielman (economische zaken) betuigen per brief hun steun aan ondernemers in onze gemeente die getroffen zijn door het coronavirus.

De Rijksoverheid heeft een overzicht samengesteld van de tijdelijke financiële regelingen uit het noodpakket voor banen en economie.

Contact met de gemeente

Wethouder economische zaken

De wethouder Economische zaken, Henk Kielman, houdt normaal gesproken iedere tweede dinsdag van de maand inloopspreekuur voor ondernemers. Vanwege de maatregelen rondom corona wordt er geen inloopspreekuur gehouden tot 1 september.
Dit wil niet zeggen dat u als ondernemer geen bedrijfsmatige zaken met hem kunt bespreken. Juist in deze tijd kunnen we ons voorstellen dat u graag contact met hem opneemt. Dit kan telefonisch via tel. 0164 - 611 103.

Bedrijfscontactfunctionaris

Wanneer u als ondernemer praktische zaken wilt bespreken, dan kunt u ook contact opnemen met onze bedrijfscontactfunctionaris mevr. Van de Klundert. Zij is bereikbaar via e-mail op: r.van.de.klundert@woensdrecht.nl of telefonisch 06-20351263.

Afbeelding: Factsheet met een overzicht van het noodpakket met maatregelen voor de economie 2.0 (d.d. 20 mei 2020)

Pagina opties