CycloMedia maakt rondkijkfoto's in de gemeente

Dit item is verlopen op 22-09-2018.
Afbeelding: Fotowagen van CycloMedia

Op dit moment worden in onze gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving.

Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto’s worden o.a. door de gemeente Woensdrecht gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, visuele ondersteuning bij de implementatie van wetgeving, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen. 

De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke of private activiteiten en worden onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld. De opnamen worden niet op internet gepubliceerd of anderszins openbaar gemaakt. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Voor vragen of het aantekenen van bezwaar kunt u contact opnemen met CycloMedia Technology B.V., Postbus 2201, 5300 CE Zaltbommel, Nederland, www.cyclomedia.com.

Ontheffing

Op 12 september hebben burgemeester en wethouders van Woensdrecht besloten om aan CycloMedia Technology B.V. gelegen aan de Van Voordenpark 1b, 5301 KP Zaltbommel een ontheffing te verlenen van het bepaalde in artikel 62 van het reglement voor zover het betreft het rijden op gesloten wegvakken, voet- en fietspaden en voetgangersgebieden in de gemeente Woensdrecht

De ontheffing mag enkel in functie van het maken van panoramafoto’s worden gebruikt.

Indien u het niet eens bent met dit verkeersbesluit kunt u als belanghebbenden binnen zes weken, ingaand op de dag na de datum van de bekendmaking van dit besluit, een bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht. Het definitief verkeersbesluit kan door een ieder worden opgevraagd, analoog bij de centrale balie van het gemeentehuis te Hoogerheide en digitaal via deze link www.officielebekendmakingen.nl/staatscourant.

Pagina opties