De gemeenteraad in coronatijd

Dit item is verlopen op 25-04-2020.
Beeldmerk gemeenteraad Woensdrecht

Corona heeft heel veel stilgelegd. Officieel mogen gemeenteraden nog bijeenkomen om te vergaderen. In Woensdrecht maakt de gemeenteraad een pas op de plaats. Met de fractievoorzitters is afgesproken dat de raad alleen vergadert als er met spoed een besluit genomen moet worden. Dat is nog niet nodig geweest. Ook in april zal dit niet gebeuren.

Opinieraden en commissies, themabijeenkomsten en informatiebijeenkomsten zijn verboden. Dat duurt in ieder geval tot 28 april. Eind april wordt een nieuwe planning gemaakt voor vergaderingen en andere bijeenkomsten. In mei komt het politieke bedrijf weer op gang. Als de hygiënemaatregelen dan nog steeds gelden zal dat anders gaan dan iedereen gewend was.

De regering heeft een spoedwet gemaakt waarmee de raad digitaal kan vergaderen en besluiten. Enkele besluiten mag de raad niet digitaal nemen. Die leest u hierna. Een van de raadsleden heeft ontslag genomen. Zijn opvolger moet in een fysieke bijeenkomst geïnstalleerd worden. Praten en besluiten nemen over de begroting mag ook niet digitaal. De raad zal daarom in elk geval op 28 mei in de raadzaal vergaderen. Hoe dat er uit zal zien is nog niet bekend. Zoals eerder gezegd hangt dat af van de hygiënemaatregelen die dan gelden.

Raads- en burgerleden willen graag weten hoe het met de gemeente en de inwoners gaat. Zij krijgen bijna dagelijks informatie over corona-maatregelen. Wekelijks worden de fractievoorzitters via een videoverbinding door de burgemeester bijgepraat.
Bijna alles wat de gemeente aan corona doet, gebeurt in opdracht van de Veiligheidsregio of zijn landelijke maatregelen. Voorbeelden zijn maatregelen voor zzp'ers of de opvang van kwetsbare kinderen. In het algemeen kunt u die lezen op de website van de gemeente www.woensdrecht.nl/coronavirus of in  de Woensdrechtse Bode.

Over financiën maakt iedereen zich zorgen en ook de gemeente weet niet of de begroting fors bijgesteld moet worden. Er zijn extra uitgaven en inkomsten vallen weg. Hoe dat uitpakt is een van de grootse zorgen van iedere gemeente.

Pagina opties