Een zorgvraag? Cliëntondersteuners helpen u!

Dit item is verlopen op 15-12-2018.
Afbeelding: cliëntondersteuners Marjon Diepenbroek (links) en Elcilia Kleinschmidt

Veel mensen met een zorgbehoefte weten niet waar ze met hun vraag terecht kunnen. Dat is jammer want in de gemeente Woensdrecht zijn er cliëntondersteuners actief. U kunt daarvoor terecht bij MEE West-Brabant. Maar er zijn ook vrijwilligers actief die de weg weten te vinden in welzijnsland. Als onafhankelijk medemens helpen zij u graag verder. Ze leggen hier uit wat ze voor u kunnen betekenen.

Eerst dit…

De cliëntondersteuner is deskundig, onafhankelijk en helpt u kosteloos. Zij nemen geen beslissing over uw aanvraag voor hulp of een voorziening maar ondersteunen u zo goed mogelijk de juiste zorg te vinden. Zij kunnen helpen bij een (voor)onderzoek, een aanvraag voor een voorziening of zorgbemiddeling of verwijzen door naar de juiste instantie. Ook kunnen zij aanwezig zijn bij gesprekken met instanties.

Ondersteuning op een breed vlak

In Woensdrecht zijn er al sinds 2015/2016 drie vrijwilligers actief als onafhankelijke cliëntondersteuners. Na afronding van de opleiding tot cliëntondersteuner via KBO Brabant zijn ze aan de slag gegaan om de inwoners van Woensdrecht verder te helpen met hun zorgvraag voor de Wmo.

“Maar wij doen meer”, vertellen Marjon, Henk en Elcilia. “Voorafgaand aan een mogelijke aanvraag voeren wij gesprekken met de cliënt en zijn omgeving. Vaak komt in die gesprekken veel meer aan de orde dan alleen zaken die op de Wmo betrekking hebben. Deze kunnen te maken hebben met Zorgverzekeringswet of Wet langdurige zorg. Daarnaast komen er zaken op tafel als inkomen, wonen, eenzaamheid, familieperikelen en nog veel meer. Wij filteren ‘wat waar hoort’ en ondersteunen de klant tot aan de toegang van de professionele zorg of begeleiding.”

Onze ervaring als cliëntondersteuner

”Er zijn mensen met een heleboel problemen die niet weten wat ze moeten doen om die problemen op te lossen. Ze vragen zich af waar ze terecht kunnen. Als cliëntondersteuner zijn we laagdrempelig en kunnen snel reageren op elke oproep. Wij kunnen helpen zaken uit te zoeken en zo te organiseren dat u uiteindelijk bij het juiste loket terecht komt en ook echt geholpen wordt. In complexe zaken doen we dat samen met de professionals in de zorg.”

Vacature

Recent heeft Henk van de Brug aangekondigd dat hij na 4 jaar gaat stoppen met het werk als cliëntondersteuner. Daarom alleen al zijn wij nu op zoek naar nieuwe collega’s. Maar ook…. Mensen weten ons steeds beter te vinden en dat is goed. Maar dat betekent wel dat de aanvragen voor ondersteuning toenemen en wij op het punt zijn beland dat we die versterking heel hard nodig hebben.

Dus vragen we aan jou:

  • Ben je een nuchter mensenmens die zich niet gauw mee laten slepen met de emoties waar je mee te maken gaat krijgen?
  • Heb je een of twee dagen per week beschikbaar om dit werk te doen?
  • Ben je bereid tot het volgen van de bijbehorende cursus?

Dan wil je ons hopelijk komen versterken!!!

Wil je meer weten of je gelijk aanmelden kun je contact opnemen met één van ons:

Pagina opties