Gebruik van de BuurtWhatsApp

Dit item is verlopen op 12-03-2017.
Afbeelding: Smartphone met WhatsApp

Op initiatief van Joost Hendriks uit Woensdrecht is er in alle dorpen van onze gemeente een BuurtWhatsApp. Op een eenvoudige manier informeren buurtbewoners elkaar als er zaken rond veiligheid spelen in de eigen leefomgeving.

Hoe maakt u precies een melding in de BuurtWhatsApp?

Als u iets verdachts opvalt in de buurt, gebruik dan de SAAR-volgorde:

S = Signaleer
A = Alarmeer de politie via 1-1-2 (0900-8844 wanneer het niet-spoedeisend is)
A = App naar de deelnemers in uw WhatsApp-groep om uw waarneming bekend te maken. (Vermeld ook of er al iemand naar 1-1-2 heeft gebeld.)
R = Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan en contact te maken met de verdachte persoon. Houd de veiligheid in de gaten. Het is niet de bedoeling dat u voor eigen rechter gaat spelen.

  • Vermeldt tijdens een mogelijke melding aan 1-1-2 vanuit de Whatsapp-groep dat u lid bent van deze Whatsapp-groep, zodat er vanuit de politie terugkoppeling plaats kan vinden. De politie doet zijn uiterste best, mocht u echter onverhoopt binnen 48 uur na uw melding geen terugkoppeling hebben gehad, neemt u dan contact op met uw wijkagent via 0900-8844.
  • Probeer de plannen van de verdachte persoon te verstoren. Doe dit alleen als dit veilig kan zonder risico’s. Maak bijvoorbeeld een praatje met de persoon.
  • Foto’s van een verdacht persoon versturen aan de deelnemers van de WhatsApp-groep mag alleen voor het doorgeven van een signalement en als dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Kenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht van een verdacht persoon kunnen ook goed beschreven worden. Bij voertuigen kunt u denken aan de kleur, het merk, het type en het kenteken.
  • Gebruik de WhatsApp-groep van uw buurt alleen voor verdachte situaties en als het om de veiligheid in uw buurt gaat om de attentiewaarde hoog te houden.

Deze BuurtWhatsApp is voor buurtbewoners. De gemeente en politie nemen niet actief deel aan de WhatsApp-groepen, maar juichen dit initiatief van harte toe, omdat buurtbewoners de extra ogen en oren in de wijk zijn. Doordat de mensen in de buurt allen opletten, kan de politie beter geïnformeerd worden en gerichter ter plaats gaan. Bij een verdachte situatie dient u de politie altijd telefonisch te informeren 112 (spoed), 0900-8844 (niet-spoedeisend). Speel geen eigen rechter en overtreed geen regels of wetten. Denk ook aan uw eigen veiligheid. Houd bijvoorbeeld ook geen mobiele telefoon vast tijdens het besturen van een voertuig.

Bent u nog geen lid?

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de alertgroepen door naam, adres, postcode en mobiele telefoonnummer in een e-mail te sturen naar woensdrecht.alert@gmail.com, hoogerheide.alert@gmail.com, ossendrecht.alert@gmail.com, calfven.alert@gmail.com, huijbergen.alert@gmail.com en putte.alert@gmail.com. Kies het e-mailadres dat behoort tot het dorp waarin u woont.

Pagina opties