Gemarkeerde graven begraafplaats Putte

Dit item is verlopen op 14-09-2017.
Afbeelding: beschadigde grafstenen op de begraafsplaats in Putte

Op de begraafplaats aan de Antwerpsestraat in Putte zijn momenteel diverse graven gemarkeerd. Bij de ingang van deze begraafplaats hangt ook een bord waarop dit aangegeven wordt. Het betreft graven die dringend aan onderhoud toe zijn.

Bent u verantwoordelijk voor het onderhoud van een gemarkeerd graf, dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de gemeente Woensdrecht. We vernemen graag van u of u voornemens bent om het graf op te knappen, of dat de grafzerk mogelijk verwijderd mag worden.
Wanneer er voor 1 oktober 2017 geen contact met de gemeente is geweest, dan zal de grafzerk verwijderd worden. Het gaat puur om het opschonen van de bovengrondse materialen.

Meer informatie op www.woensdrecht.nl/begraafplaats 
U kunt telefonisch contact met ons opnemen via het nummer 14 0164.

Pagina opties