Heeft u een idee voor uw buurt?

Dit item is verlopen op 23-03-2017.
Afbeelding: Een idee melden bij de gemeente

De gemeente Woensdrecht kent veel mensen die zich vrijwillig voor elkaar en de leefomgeving inzetten op sportief of sociaal vlak, maar ook op het gebied van veiligheid en in de openbare ruimte. Wanneer u zelf iets wilt doen voor uw straat of buurt, dan juicht de gemeente Woensdrecht dit toe en is er ruimte voor initiatieven. We stimuleren, verbinden, ondersteunen of faciliteren u graag hierin.

Op www.woensdrecht.nl/burgerinitiatieven hebben we een aantal tips voor u op een rijtje gezet en kunt u inspiratie opdoen door andere initiatieven te bekijken.

Wanneer u een idee wilt bespreken, dan kan dit op verschillende manieren: 

  • Via het Klantencontactcentrum (KCC) van de gemeente: tel. 14 0164, per e-mail via gemeente@woensdrecht.nl of u kunt langskomen in het gemeentehuis
  • U kunt uw initiatief ook aanmelden via Verbeterdebuurt. Op de website www.verbeterdebuurt.nl kiest u bij melding maken voor ‘idee’. Op de plattegrond verschijnt dan een lampje met uw initiatief. Dit kan ook gedaan worden met de verbeterdebuurt-app.
  • Wijkteams: In de wijk kan het wijkteam van de buitendienst een eerste aanspreekpunt zijn
  • K4: Het loket voor het sociaal domein bevindt zich aan de Kromstraat 4 in Hoogerheide
  • Ook bij het dorpsplatform in uw kern kunt u terecht om uw idee kenbaar te maken (www.woensdrecht.nl/dorpsplatforms).

Pagina opties