Nieuwjaarstoespraak van burgemeester Adriaansen

Dit item is verlopen op 12-01-2019.
Afbeelding: Burgemeester Adriaansen houdt zijn speech

Onderstaande tekst met de titel 'Woensdrecht voorbereid op de toekomst!' werd door burgemeester Adriaansen uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie van 3 januari 2019.

Woensdrecht voorbereid op de toekomst!

Goedenavond dames en heren,

Mede namens het gemeentebestuur hartelijk welkom op onze nieuwjaarsreceptie. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: wij wensen u “het allerbeste” voor 2019. En met “het allerbeste’’ bedoelen we een heel aantal dingen: gezondheid, voorspoed, geluk, liefde en noem maar op. Laten we er samen een prachtig jaar van maken.

We leven in een wereld waarin voorspoed niet vanzelfsprekend is. Integendeel. Ziekte, pijn en armoede, maar ook natuurgeweld, oorlog en terreur. Wie het nieuws een klein beetje volgt, weet dat het er is. Wereldwijd is er een scala aan gebeurtenissen. Elke dag weer!

Alhoewel er natuurlijk in uw eigen situatie sprake kan zijn van verdriet of zorg, kunnen we toch niet anders concluderen dat we het in Nederland over het algemeen heel goed hebben. Nederland staat hoog op tal van lijstjes. En dat zijn niet de lijstjes van ellende en zorg. Maar juist de lijstjes van voorspoed, welvaart en welbevinden. Onze Koning doelde hier in zijn Kersttoespraak eveneens op. Woensdrecht doet het ook goed op tal van fronten. Laten we samen weer even letterlijk terugkijken op het afgelopen jaar in Woensdrecht. 2018, het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, het NK Wielrennen en van nog heel veel meer mooie activiteiten en momenten.

En -zeg nu zelf- het is een mooie terugblik op een actief jaar dat achter ons ligt. U hebt kunnen zien dat het goed gaat in Woensdrecht.

Wij staan aan het begin van een nieuw jaar. Woensdrecht in 2019…… wat kunt u komend jaar verwachten?

75 jaar bevrijding

In 2019 zullen we vieren we dat het 75 jaar geleden is dat we bevrijd zijn. We herdenken dat 75 jaar geleden een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog en dat velen het leven hebben gelaten voor onze vrijheid. Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat hier veel jonge mensen, die ver van huis waren, bij de Slag om de Schelde om het leven kwamen, is een belangrijke boodschap om door te geven.

Het herdenken en vieren van 75 jaar bevrijding doen we samen met Brabantse Walgemeenten Steenbergen en Bergen op Zoom. Het is een van de concrete samenwerkingsprojecten waar we als drie gemeenten de schouders onder willen zetten. 75 jaar bevrijding is meer dan alleen herdenken, het verbindt ook scholen, verenigingen en vrijwilligers uit de drie gemeenten. We kiezen deels voor een gezamenlijke aanpak, maar er zal ook een dorpsgerichte invulling plaatsvinden. Hoe indrukwekkend was de lichtjesavond op de Canadese en Britse begraafplaats tijdens Kerstavond waar ook heel veel van onze inwoners aanwezig waren. Maar dat gold ook voor het aansteken van kaarsjes diezelfde avond bij de verschillende oorlogsmonumenten in onze kernen. Gezamenlijke en lokale activiteiten gingen zo mooi samen.

Nadrukkelijk staat ook de schooljeugd centraal in het herdenkingsprogramma. Het boek ‘Spion van Oranje’ van oud verzetsstrijder en inwoner de heer Grisnigt krijgt een belangrijke rol in het scholenproject. Het programma wordt in de loop van het voorjaar met u gedeeld en ik roep u op om zoveel mogelijk deel te nemen aan de activiteiten en onze jongeren erbij te betrekken.

Luchtvaart

Op het gebied van luchtvaart is Woensdrecht volop in beweging. Nieuwe technologieën en ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. Er wordt nu letterlijk gebouwd om ervoor te zorgen dat het JSF-motorenonderhoud hier binnenkort kan gaan plaatsvinden. De relatie met onze grootste werkgever, vliegbasis Woensdrecht, is uitermate goed. Samen bereiden we Woensdrecht voor om de vliegtuighistorie hier nog lang voort te zetten.

Waar ik ontzettend blij mee ben, is het burgerinitiatief voor een heus luchtvaartmuseum waar ik vanavond iets meer over wil vertellen. Het wordt een experience, “Wings over Woensdrecht” genoemd, waar historie en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van vliegtuigtechniek elkaar vinden. Een beleving die voor jong en oud interessant zal zijn en iets dat midden in de samenleving komt te staan. Niet achter de hekken van de vliegbasis maar geïntegreerd binnen de natuurpoort Volksabdij. Het initiatief zal ook bij jongeren interesse gaan kweken voor het vak van vliegtuigtechnicus. Want daarvan hebben we er -gezien de vele ontwikkelingen rondom vliegbasis en Aviolanda- heel veel van nodig. Niet voor niets hebben vliegbasis en gemeente onlangs besloten de opbrengst van ons jaarlijks luchtmachtconcert, te weten 1.200 euro, te schenken aan het nieuwe initiatief van het museum. De opening wordt verwacht in het 1e kwartaal van dit jaar.

Voorbereiden op de toekomst

In 2019 gaan we ons verder voorbereiden op de toekomst. Dat wordt een duurzame toekomst. Want duurzaamheid is noodzakelijk en actueel, kijkend naar het onlangs gepresenteerde ontwerp klimaatakkoord of de ontwikkelingen rondom het gasloos worden van gebouwen. Woensdrecht blijft bij dit onderwerp zeker niet achter, sterker nog, we gaan hiermee actief aan de slag. Uiteraard hebben wij voor het verduurzamen van onze gemeente ook de hulp nodig van inwoners, bedrijven en instanties. Tal van organisaties lanceren thans initiatieven op dit gebied. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen. We gaan in 2019 verder met het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en voorzieningen door energie te besparen en zelf energie op te wekken waar mogelijk. We schakelen vanaf 2019 steeds meer over naar alternatieve energiebronnen. Denk aan windenergie en het doen van onderzoek naar zonnepanelenparken. Ook voor elektrische auto’s komen er meer voorzieningen met een snellaadstation bij de uit te breiden carpoolplaats Korteven.

De nieuwe huizen in bouwplannen zoals Noordrand in Ossendrecht en Verlengde Duinstraat in Hoogerheide krijgen geen gasaansluiting meer. En ook de bouw van het integraal kindcentrum met twee basisscholen en kinderopvang in Woensdrecht nabij het voetbalterrein van WVV zal op een duurzame manier gebeuren. We maken ons ook hier sterk voor goed onderwijs.

Openbare ruimte

Voorbereid zijn op de toekomst, wordt mogelijk omdat er deze bestuursperiode meer financiële middelen beschikbaar zijn dan tijdens de crisisjaren die achter ons liggen. Samen met onze inwoners gaan we het onderhoudsniveau in de openbare ruimte verhogen. Er wordt geïnvesteerd in het kwaliteitsniveau van de wegen, fietspaden, openbare verlichting en speelvoorzieningen. Daar spelen onze dorpsplatforms een belangrijke in. En in het eerste kwartaal van 2019 zullen ook alle bovengrondse afvalcontainers uit het straatbeeld verdwijnen en zijn er in alle kernen centrale ondergrondse afvalinzamelpunten. Dat is zeker zo netjes.

Na de zomer zal de nieuwe gemeentewerf aan de Doelstraat de thuisbasis worden van de medewerkers van onze buitendienst, samen met de brandweer en de ambulancepost.

Om onze inwoners nog beter van dienst te zijn, hebben we de integrale toegang sociaal domein samen met inwoners, partners en medewerkers geëvalueerd. We gaan één samenwerkingsvorm realiseren waarin onderlinge verwachtingen en afspraken zijn vastgelegd. Eén aanspreekpunt voor alle vragen. En inwoners zullen merken dat onze dienstverlening in een rap tempo steeds digitaler wordt. Maar u blijft natuurlijk ook altijd van harte welkom in ons gemeentehuis.

Afbeelding: veel belangstelling voor de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Woensdrecht op 3 januari 2019Dames en heren, ik kom tot een afronding.

Het mag u duidelijk zijn dat we op vele vlakken ons voorbereiden op de toekomst.

Zo ook de Woensdrechtse gemeenschap. Velen van u zetten zich persoonlijk in voor Woensdrecht en zijn als het ware een puzzelstukje voor de toekomst. U werkt voor politie, brandweer, defensie of zorg. U werkt in het onderwijs, bij een maatschappelijke instelling, bij een corporatie of bedrijf of zit in de gemeenteraad. Allemaal dienstbaar. Allemaal voor die mooie puzzel van Woensdrecht.

En…..dan zijn er nog de vele vrijwilligers. Wat hebben we een sterke, hechte gemeenschap. Wat wordt er veel gerealiseerd door belangeloze inzet! Ik noem de dorpsplatforms, onze buurtpreventieteams met hun gele hesjes en de dorps- en zorgcoöperaties. En wat zijn er veel inwoners die zich inzetten voor de zorg van anderen. De een als vrijwilliger in bijvoorbeeld Mariahove of Heideduin. De ander als mantelzorger. Of misschien wel vanaf 1 januari als vrijwilliger bij het nieuwe team van buurtbemiddelaars in onze gemeente om burenconflicten te helpen oplossen.

Stelt u zich eens voor wanneer er geen vrijwilligers meer actief zouden zijn in onze Woensdrechtse samenleving. Deze zou er dan compleet anders uitzien. Dat is gewoon echt niet voor te stellen. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor nu en de toekomst. Dat realiseren we ons als geen ander.

Vanaf deze plaats wil ik u allen bedanken voor uw inzet voor Woensdrecht en de prettige samenwerking! Laten we ook in 2019 samen werken aan onze mooie groene gemeente op de Brabantse Wal!

Drs. Steven Adriaansen
Woensdrecht, 3 januari 2019

Pagina opties