Onderhoudswerkzaamheden in Putte

Dit item is verlopen op 22-09-2019.

In Putte voeren we dit najaar een aantal onderhoudswerkzaamheden uit. Het betreft onderhoud aan bomen en het vervangen van de riolering.

Bomenonderhoud
In de in de volksmond ‘bomenwijk’ en ‘prinsessenwijk’ genoemde wijken worden er bomen gekapt, omdat deze aan het einde van hun levensduur zijn. Regelmatig breken er grote takken af en we kunnen de veiligheid in de openbare ruimte niet meer  garanderen. Daarnaast staan er diverse bomen op een zeer beperkte ruimte, waardoor ze met hun wortels schade aanrichten aan het wegdek en de riolering. In totaal gaat het om 82 dennenbomen. Om het groene karakter van de wijken te behouden worden er nieuwe bomen terug geplant op locaties waar ze tot volle groei kunnen komen.


Op deze foto’s ziet u wat voor schade de wortels aanrichten aan het trottoir en de rijbaan. Op een aantal plaatsen hebben we de boomwortels verwijderd en de bestrating hersteld. Bij de overgebleven locaties is dit niet mogelijk zonder blijvende schade aan de boom aan te richten, waardoor de boom instabiel wordt en mogelijk omvalt.

Vervanging riolering
In een groot gedeelte van de ‘bomenwijk’ dient dit najaar de riolering vervangen te worden. Er zal dan een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd worden, zodat het regenwater apart opgevangen en afgevoerd wordt. Binnenkort ontvangen de bewoners van de desbetreffende straten een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst over deze werkzaamheden.

Pagina opties