Opschoonwerkzaamheden gemeentelijke begraafplaatsen

Archieffoto begraafplaats aan de OLV ter Duinenlaan in Ossendrecht

Na een zorgvuldige voorbereiding gaan op alle algemene begraafplaatsen in de gemeente Woensdrecht bovengrondse opschoonwerkzaamheden plaatsvinden bij graven waarvan de grafrechten zijn vervallen door het verlopen van de termijn of doordat er afstand van is gedaan. De werkzaamheden zullen met respect voor de locatie uitgevoerd worden door de firma Piëtas in de maanden juli tot en met november dit jaar. In totaal betreft het zo’n 400 grafzerken die verwijderd zullen worden.

De opschoonwerkzaamheden zullen op alle algemene begraafplaatsen in onze gemeente plaatsvinden. Dit zijn:

  • Ossendrecht: Onze Lieve Vrouw ter Duinenlaan (week 37 t/m 39) en het Eikelhof (week 39 t/m 41)
  • Putte: De oude en de nieuwe begraafplaats aan de Antwerpsestraat (week 41 en 42) en de Acacialaan (week 42)
  • Hoogerheide: Begraafplaats aan de Scheidreef (week 43)

De planning van de werkzaamheden is onderaan dit artikel bijgevoegd. De te ruimen graven zijn gemarkeerd met een witte of gele stip.

Voorbereiding

Vooruitlopend op deze actie heeft de gemeente Woensdrecht alle betrokken nabestaanden aangeschreven om hen de mogelijkheid te bieden tot verlenging van de grafrechten of in geval van een algemeen graf tot het afkopen van grafrechten. De zerken die nu verwijderd worden zijn van graven waarvan de grafrechten zijn vervallen door het verlopen van de termijn of doordat er afstand van is gedaan. De te verwijderen zerken worden van tevoren voorzien van een merkteken (gele of witte stip).

Opschoonwerkzaamheden

De opschoonwerkzaamheden bestaan alleen uit het verwijderen van de zerken en niet van stoffelijke resten. De begraafplaatsen kunnen tijdens de werkzaamheden dan ook gewoon geopend blijven. Het verwijderen van de zerken wordt vooraf aangekondigd bij de ingang van de begraafplaatsen zodat bezoekers weten welke werkzaamheden er op de begraafplaats plaatsvinden. De firma Piëtas zal de overlast proberen te beperken tot een minimum. Tijdens uitvaarten worden er geen werkzaamheden uitgevoerd.

Vragen

Bij vragen kunt telefonisch contact opnemen met de heer R. Hoeks van de gemeente Woensdrecht via tel. 140164. Tijdens de werkzaamheden kunt u tevens in contact treden met de werknemers van Piëtas.

Pagina opties