Sinds 9 april 2019 kunt u de gemeente Woensdrecht ook een e-factuur sturen

Dit item is verlopen op 25-04-2019.
Illustratie: laptop met papier en @-teken

Jaarlijks versturen bedrijven binnen Nederland miljoenen facturen naar de overheid. De handmatige verwerking van facturen via post of e-mail met pdf-bijlage kost tijd, geld en brengt het risico van fouten en vertraging met zich mee. De papieren factuur, maar ook de e-mail met ‘pdf-factuur’ past steeds minder in ons digitale tijdperk.

E-factureren heeft de toekomst: daarom biedt de gemeente Woensdrecht sinds 9 april 2019 de mogelijkheid tot elektronisch factureren (e-factureren). De verwachting is dat binnen enkele jaren e-factureren de norm wordt.

Wat is een e-factuur?

Volgens de officiële bewoording is een e-factuur “een gestructureerd elektronisch bestand dat automatische en elektronische verwerking mogelijk maakt.” Een e-mail met pdf-bijlage is dat dus niet.

Waarom e-factureren?

Onderzoeken hebben aangetoond dat door geautomatiseerde uitwisseling van e-facturen zowel bij verzender als ontvanger grote efficiency-voordelen te behalen zijn. Vanuit de Nederlandse overheid, maar ook vanuit ‘Europa’ wordt daar een impuls aan gegeven. Daarom zijn gemeenten vanaf 18 april 2019 verplicht om e-facturen te kunnen ontvangen en verwerken. De gemeente Woensdrecht is klaar om e-factureren te ontvangen.

De gemeente Woensdrecht is overgestapt op e-factureren en kan via het Simplerinvoicing netwerk e-facturen ontvangen.

Bent u straks verplicht e-facturen aan ons te sturen?

De Rijksoverheid heeft het insturen van e-facturen bij nieuwe contracten per 1 januari 2017 al verplicht gesteld. Naar verwachting gaan binnen afzienbare tijd veel medeoverheden en andere aanbestedende diensten over tot verplichting via hun inkoopvoorwaarden. Op dit moment is dat voor onze gemeente nog niet het geval, maar in de verdere digitaliseringsslag die we maken valt dit op termijn niet uit te sluiten.

Wat moet u doen als u een e-factuur wil indienen?

Wij geven er de voorkeur aan als u uw factuur als e-factuur bij ons indient. E-facturen kunnen door ons het efficiëntst verwerkt worden als u er als kenmerk een routenummer of verplichtingennummer aan meegeeft. Dat is echter niet verplicht. Uw route- en/of verplichtingennummer kunt u opvragen bij uw contactpersoon voor uw contract, dan wel de financiële administratie.

Hoe kunt u een e-factuur versturen?

Het verzenden van e-facturen is de laatste jaren laagdrempelig geworden. Zo hebben de meeste boekhoudsoftwarepakketten de optie om e-facturen te sturen inmiddels ingebouwd. In uw eigen handleiding leest u wat u dan kunt doen om een e-factuur te sturen. Maakt u geen gebruik van een eigen boekhoudpakket, dan bestaan er via marktpartijen bijvoorbeeld portalen die u toegang geven tot het (Simplerinvoicing) netwerk dat eenvoudige uitwisseling van e-facturen mogelijk maakt.

Technische randvoorwaarden

U kunt de e-factuur via het Simplerinvoicing-netwerk naar de gemeente Woensdrecht sturen op basis van één van de volgende nummers:

OIN: 00000001805329456000

KVK: 20164797

BTW NR: NL805329456B02

Meer informatie

Er zijn diverse websites die u informatie kunnen verschaffen over e-facturering:

Pagina opties