Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden

Dit item is verlopen op 26-05-2018.
Afbeelding: het verwijderen van asbest golfplaten op een dak

Dit betekent dat eigenaren van gebouwen (huiseigenaren en eigenaren van bedrijfspanden) met asbesthoudende dakbedekking deze voor die tijd moeten verwijderen. Om de sanering te stimuleren kan sinds januari 2016 een subsidie worden aangevraagd voor het verwijderen van de asbestdaken.

Het verbod op asbestdaken beschermt mens en milieu tegen de gezondheidsrisico’s die blootstelling aan asbest met zich mee kan brengen. Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor asbestvezels kunnen vrijkomen. Het inademen daarvan kan schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen. 120 miljoen vierkant meter dak in Nederland bevat momenteel asbest, waarvan het grootste gedeelte in de agrarische sector.

Asbest saneren

Particulieren mogen asbestdaken kleiner dan 35 m2, die in goede toestand verkeren (hechtgebonden) en geschroefd zijn, zelf afvoeren naar de milieustraat. Hiervoor kunt u tenminste vier weken voor het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden een sloopmelding indienen. De sloopmelding kunt u digitaal indienen via www.omgevingsloket.nl.
Na ontvangst van de sloopmelding komt een ambtenaar ter plaatse een controle uitvoeren om te beoordelen of u het aangegeven asbest in de sloopmelding zelf mag verwijderen. Pas daarna mag u starten met het verwijderen van het asbest.

Wilt u meer dan 35m2 asbestdak afvoeren of voldoet u niet aan de eisen dan dient u bij de sloopmelding een asbestinventarisatierapport toe te voegen. De asbestinventarisatie moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Wanneer de sloopmelding door de gemeente akkoord is bevonden dient de asbestsanering door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd te worden.

Bedrijven mogen geen asbest afvoeren naar de milieustraat. Ook bedrijven dienen tenminste vier weken voor het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden een sloopmelding met asbestinventarisatierapport in te dienen. Na akkoord mag een gecertificeerd bedrijf het asbest saneren. 

Subsidieregeling

Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen tot 31 december 2019 een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland via www.mijn.rvo.nl.
De subsidie is voor asbestdaken met een oppervlakte van meer dan 35 m2. Per m2 wordt er € 4,50 subsidie gegeven met een maximum van € 25.000,- per adres. In totaal is er een budget beschikbaar van € 75 miljoen. Een van de voorwaarden bij het toekennen van de subsidie is dat de werkzaamheden door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd.

Voor vragen over het verwijderen van asbest kunt u contact opnemen met de servicelijn van de gemeente Woensdrecht op telefoonnummer 14 0164.

Pagina opties