Verkiezing gemeenteraad 2022 - kennisgeving kandidaatstelling

De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Woensdrecht maakt bekend dat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022:

 1. Op 31 januari 2022 de kandidaatstelling voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Woensdrecht zal plaatshebben.
   
 2. Op die dag kunnen op het gemeentehuis aan het adres Huijbergseweg 3 te Hoogerheide bij het daar gevestigde centraal stembureau van 9.00 tot 17.00 uur de lijsten van kandidaten (Model H1) worden ingeleverd.
  Wij vragen u daarvoor een afspraak te maken, via e-mail verkiezingen@woensdrecht.nl of telefonisch 140164.
   
 3. De benodigde formulieren kunt u aanmaken met de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) die u gratis kunt downloaden op www.kiesraad.nl.
  De formulieren zijn ook tot en met de dag van kandidaatstelling kosteloos verkrijgbaar op deze website.
 • de lijsten van kandidaten (model H 1)
 • de verklaringen van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9)
 • de machtigingen tot het plaatsen van de aanduiding van de politieke groepering boven een kandidatenlijst (model H 3-1)
 • de machtigingen tot het plaatsen van een aanduiding, gevormd door samenvoeging van de aanduidingen van politieke groeperingen of afkortingen daarvan, boven een kandidatenlijst (model H 3-2)
 • de verklaringen van ondersteuning van een kandidatenlijst (model H 4)

4. Partijen die voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen of bij de vorige verkiezing geen zetel hebben behaald moeten uiterlijk 14 dagen voor de kandidaatstelling een waarborgsom van € 225,-- betalen. Het bedrag moet worden overgemaakt naar: rekeningnummer NL63BNGH0285009664 t.n.v. gemeente Woensdrecht onder vermelding “Waarborgsom kandidaatstelling – naam politieke partij”.

Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de werkgroep verkiezingen van de gemeente Woensdrecht via verkiezingen@woensdrecht.nl of telefonisch 140164.

Pagina opties