Vervanging gas- en waterleiding in Hoogerheide

Dit item is verlopen op 27-09-2020.
Afbeelding: kabels en leidingen in de grond

In Hoogerheide zal vanaf halverwege september gewerkt worden aan het vervangen van de gas- en waterleidingen. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk vanwege de leeftijd van de leidingen en worden in opdracht van DNWG en Enexis Netbeheer uitgevoerd door aannemer Baas B.V.

Gefaseerde werkzaamheden

Het project in de kern Hoogerheide zal in 10 fasen worden uitgevoerd. Fase 1 gaat om de leidingen in de Edward Jennerstraat, het St. Lucasplein, Flemingstraat, Pasteurstraat, Pr. Bernhardstraat en de Robert Kochstraat. Voordat daadwerkelijk werkzaamheden verricht kunnen worden aan de leidingen, zal er vooronderzoek gedaan worden. Hiervoor worden op een aantal plekken proefsleuven gegraven.

Informatie

Indien er in uw buurt of straat werkzaamheden zullen plaatsvinden, zult u door aannemer BAAS worden geïnformeerd. Daarnaast zal er voor omwonenden wekelijks een inloopmogelijkheid zijn waar u vragen kunt stellen aan de aannemer. Deze starten in week 41 elke woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur op het bouwdepot aan de Semmelweissstraat in Hoogerheide. Ook is de aannemer via telefoon 088-2227490 of e-mail klantenservice@baasbv.nl bereikbaar.

Meer informatie over dit onderwerp via deze link(s):

Pagina opties