Zorg om Zorg, zorgcoöperatie Putte wint Woensdrecht Promotieprijs 2017

Dit item is verlopen op 11-01-2018.
Zorgcooperatie Putte

Burgemeester Steven Adriaansen van de gemeente Woensdrecht heeft woensdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie de Promotieprijs Woensdrecht 2017 uitgereikt aan Zorg om Zorg, zorgcoöperatie Putte. De commissie Woensdrecht Promotieprijs alsmede het college van burgemeester en wethouders was unaniem van oordeel dat Zorg om Zorg, zorgcoöperatie Putte recht had op de Promotieprijs 2017.

Zorg om Zorg, zorgcoöperatie Putte ontving de Promotieprijs vanwege:

  • Onderscheidend: Zorg Coöperatie Putte is een organisatie van en voor inwoners van Putte, gericht op (onderlinge) ondersteuning en zorg. Zij geven invulling aan ‘eigen regie’ en samenredzaamheid en benutten elkaars talenten en netwerken. Het effect van de zorgcoöperatie is dat er een groeiende groep burgers in Putte ontstaat – jong en oud- die zich voor elkaar inzetten. Met deze samenredzaamheid is de Zorg Coöperatie Putte een voorbeeld voor vele andere dorpen en plaatsen in Nederland.
  • Enthousiasme: Vanaf de start medio 2015, is er door de initiatiefnemers een groot "wij gevoel "gecreëerd in Putte. De Zorg Coöperatie Putte is met groot enthousiasme gebracht maar ook met veel bijval ontvangen.
  • Publiciteit: De Zorg Coöperatie Putte krijgt veel positieve aandacht in de lokale maar ook landelijke media. Hiermee draagt men bij in het positief uitdragen van de gemeente Woensdrecht.

Naast Zorg om Zorg, zorgcoöperatie Putte waren ook IJsbaan Hoogerheide/Evenementenplein Hoogerheide en Stichting Jeugd en Jongerenwerk Woensdrecht genomineerd.

    

Pagina opties