Overzicht gemeenschappelijke regelingen

De gemeente Woensdrecht werkt in bepaalde gevallen samen met andere gemeenten. Deze samenwerkingsverbanden bestaan uit overeenkomsten en regelingen tussen gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders en tussen burgemeesters.

Burgemeester en wethouders houden volgens artikel 27 van de wet Gemeenschappelijke regelingen een register bij van de regelingen waaraan de gemeente deelneemt.

Pagina opties